Hale ramowe

Hale ramowe

Hale ramowe, zwłaszcza wykonane na mokro, stanowią konstrukcje przestrzenne Przestrzenna praca konstrukcji hali zależy od sztywności jej elementów oraz ich połączeń a mianowicie:
- od połączeń belek podsuwnicowych ze słupami,
- od połączeń rygli głównych układów nośnych ze słupami,
- od połączeń elementów usztywnień podłużnych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Uwzględnienie przestrzennej pracy układu w obliczeniach statycznych jest skomplikowane i nie daje dużych oszczędności materiałowych; dlatego zazwyczaj układy przestrzenni zastępowane są płaskimi z pominięciem ich wzajemnej współpracy, natomiast przestrzenna • rzeczywistości praca konstrukcji ramowej zwiększa stopień jej pewności (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W halach żelbetowych monolitycznych ramy mają zazwyczaj węzły sztywne, natomiast w halach prefabrykowanych elementy konstrukcji połączone są przeważnie przegubowo. Wynika z tego konieczność usztywnienia tych hal w kierunku podłużnym. W halach jednonawowych sztywność podłużna zapewniana jest przez sztywne wypełnianie murem mb prefabrykatami płaszczyzny ściany przęsła skrajnego albo wykonanie w nim zastrzałów na mokro.

Ustrój nośny hal słupowo-belkowych stanowią słupy i połączone z nimi w sposób przegubowy dźwigary przekrycia o schemacie belki jedno- lub wieloprzęsłowej (uprawnienia budowlane).
Hale takie są najbardziej rozpowszechnione. Słupy (przeważnie prefabrykowane, utwierdzone w fundamentach) i belki dachowe (żelbetowe lub z betonu sprężonego) układane są najczęściej w poprzek hali. Przekrycie stanowią zazwyczaj płyty żebrowe ‘panwiowe). Usztywnienie konstrukcji w kierunku podłużnym dają podciągi, belki pod- suwnicowe i wieńcowe oraz ściany wypełniające (program egzamin ustny).
Hale o przekryciach powierzchniowych są rzadziej stosowane ze względu na trudności projektowania, a przede wszystkim wykonania, zwłaszcza metodami uprzemysłowionymi. Przekrycia takie mogą być prefabrykowane, składane z elementów dostosowanych do możliwości transportu i montażu, a następnie sprężone kablami w dwóch kierunkach w celu zapewnienia przestrzennej pracy powłoki. W ten sposób uzyskuje się dźwigary powierzchniowe w kształcie łupin walcowych, tarczownic itp.

Stan istniejący

Stan istniejący w tego rodzaju powłokach nazywa się błonowym lub bezmomentowym i charakteryzuje się tym, że siły wewnętrzne są równomiernie rozłożone na grubości powłoki i równolegle do powierzchni środkowej (opinie o programie). Występuje on gdy:
- grubość powłoki jest mała w stosunku do pozostałych wymiarów i nie zmienia się skokowo,
- powierzchnia środkowa jest zakrzywiona w sposób ciągły, obciążenia są skierowane stycznie do powierzchni,
- siły brzegowe w miejscach podparcia są skierowane do powierzchni środkowej; jeżeli warunek ten nie jest spełniony, to następuje zakłócenie stanu błonowego i na pewnym obszarze oprócz sił błonowych występują naprężenia normalne od zginania.

Hale o przestrzennej konstrukcji szkieletu mają zastosowanie głównie w razie potrzeby zainstalowania suwnic poruszających się wzdłuż i w poprzek hali. Hale takie można w uproszczeniu obliczać w obu kierunkach jako słupowo-belkowe i wymiarować na ukośne mimośrodowe ściskanie (segregator aktów prawnych).
Przekrycia podwieszone do konstrukcji nośnej umieszczonej na zewnątrz budynku stosowane są niekiedy w celu uzyskania dużej powierzchni użytkowej bez słupów. Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące przekrycie podwieszone oblicza się podobnie jak konstrukcję nośną hal słupowo-belkowych, uwzględniając działanie sił poziomych.

Jednym z czynników umożliwiających optymalne spełnienie wymagań stawianym budynkom, zwłaszcza wymagań uniwersalności i fleksybilności, jest opracowywanie systemów konstrukcyjno-montażowych opartych na zunifikowanych elementach produkowanych seryjnie. Stosowane obecnie systemy budowy hal przemysłowych nie są n ogół rozwiązaniami kompleksowymi, najczęściej ograniczają się tylko do części budowlane (konstrukcyjnej).

Hale realizowane wg poszczególnych systemów różnią się głównie ustrojem nośnym, który charakteryzują:
- schemat statyczny,
- rozpiętość i inne parametry wymiarowe,
- rodzaj i wytrzymałość materiałów,
- rodzaj i wielkość obciążeń,
- stopień odporności na ogień,
- sposób posadowienia (promocja 3 w 1),
- łatwość przystosowania do zmiennych potrzeb itp.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !