Hale ramowe

Hale ramowe

Hale ramowe, zwłaszcza wykonane na mokro, stanowią konstrukcje przestrzenne Przestrzenna praca konstrukcji hali zależy od sztywności jej elementów oraz ich połączeń a mianowicie:
- od połączeń belek podsuwnicowych ze słupami,
- od połączeń rygli głównych układów nośnych ze słupami,
- od połączeń elementów usztywnień podłużnych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Uwzględnienie przestrzennej pracy układu w obliczeniach statycznych jest skomplikowane i nie daje dużych oszczędności materiałowych; dlatego zazwyczaj układy przestrzenni zastępowane są płaskimi z pominięciem ich wzajemnej współpracy, natomiast przestrzenna • rzeczywistości praca konstrukcji ramowej zwiększa stopień jej pewności (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W halach żelbetowych monolitycznych ramy mają zazwyczaj węzły sztywne, natomiast w halach prefabrykowanych elementy konstrukcji połączone są przeważnie przegubowo. Wynika z tego konieczność usztywnienia tych hal w kierunku podłużnym. W halach jednonawowych sztywność podłużna zapewniana jest przez sztywne wypełnianie murem mb prefabrykatami płaszczyzny ściany przęsła skrajnego albo wykonanie w nim zastrzałów na mokro.

Ustrój nośny hal słupowo-belkowych stanowią słupy i połączone z nimi w sposób przegubowy dźwigary przekrycia o schemacie belki jedno- lub wieloprzęsłowej (uprawnienia budowlane).
Hale takie są najbardziej rozpowszechnione. Słupy (przeważnie prefabrykowane, utwierdzone w fundamentach) i belki dachowe (żelbetowe lub z betonu sprężonego) układane są najczęściej w poprzek hali. Przekrycie stanowią zazwyczaj płyty żebrowe ‘panwiowe). Usztywnienie konstrukcji w kierunku podłużnym dają podciągi, belki pod- suwnicowe i wieńcowe oraz ściany wypełniające (program egzamin ustny).
Hale o przekryciach powierzchniowych są rzadziej stosowane ze względu na trudności projektowania, a przede wszystkim wykonania, zwłaszcza metodami uprzemysłowionymi. Przekrycia takie mogą być prefabrykowane, składane z elementów dostosowanych do możliwości transportu i montażu, a następnie sprężone kablami w dwóch kierunkach w celu zapewnienia przestrzennej pracy powłoki. W ten sposób uzyskuje się dźwigary powierzchniowe w kształcie łupin walcowych, tarczownic itp.

Stan istniejący

Stan istniejący w tego rodzaju powłokach nazywa się błonowym lub bezmomentowym i charakteryzuje się tym, że siły wewnętrzne są równomiernie rozłożone na grubości powłoki i równolegle do powierzchni środkowej (opinie o programie). Występuje on gdy:
- grubość powłoki jest mała w stosunku do pozostałych wymiarów i nie zmienia się skokowo,
- powierzchnia środkowa jest zakrzywiona w sposób ciągły, obciążenia są skierowane stycznie do powierzchni,
- siły brzegowe w miejscach podparcia są skierowane do powierzchni środkowej; jeżeli warunek ten nie jest spełniony, to następuje zakłócenie stanu błonowego i na pewnym obszarze oprócz sił błonowych występują naprężenia normalne od zginania.

Hale o przestrzennej konstrukcji szkieletu mają zastosowanie głównie w razie potrzeby zainstalowania suwnic poruszających się wzdłuż i w poprzek hali. Hale takie można w uproszczeniu obliczać w obu kierunkach jako słupowo-belkowe i wymiarować na ukośne mimośrodowe ściskanie (segregator aktów prawnych).
Przekrycia podwieszone do konstrukcji nośnej umieszczonej na zewnątrz budynku stosowane są niekiedy w celu uzyskania dużej powierzchni użytkowej bez słupów. Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące przekrycie podwieszone oblicza się podobnie jak konstrukcję nośną hal słupowo-belkowych, uwzględniając działanie sił poziomych.

Jednym z czynników umożliwiających optymalne spełnienie wymagań stawianym budynkom, zwłaszcza wymagań uniwersalności i fleksybilności, jest opracowywanie systemów konstrukcyjno-montażowych opartych na zunifikowanych elementach produkowanych seryjnie. Stosowane obecnie systemy budowy hal przemysłowych nie są n ogół rozwiązaniami kompleksowymi, najczęściej ograniczają się tylko do części budowlane (konstrukcyjnej).

Hale realizowane wg poszczególnych systemów różnią się głównie ustrojem nośnym, który charakteryzują:
- schemat statyczny,
- rozpiętość i inne parametry wymiarowe,
- rodzaj i wytrzymałość materiałów,
- rodzaj i wielkość obciążeń,
- stopień odporności na ogień,
- sposób posadowienia (promocja 3 w 1),
- łatwość przystosowania do zmiennych potrzeb itp.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !