Blog

09.08.2018

Hydranty przeciwpożarowe

W artykule znajdziesz:

Hydranty przeciwpożarowe


Hydranty przeciwpożarowe
Hydrant jest urządzeniem, które umożliwia bezpośredni pobór wody z przewodów sieci wodociągowej. Jest wyposażony w zawór i złącze do węża. Jego główne zastosowanie to pożarnictwo i cele gospodarcze.
Obecnie rozróżniamy następujące rodzaje hydrantów:
- uliczne: nadziemne, podziemne,
- wewnętrzne: natynkowe, wnękowe,
- elastyczny wąż: służy do wyprowadzania wody z sieci wodociągowej .
W budynkach powinny być stosowane następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:
1) hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym, nazywane „hydrantem 25” i „hydrantem 33”,
2) hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym, zwany „hydrantem 52”,
3) zawór hydrantowy, zwany „zaworem 52”, bez wyposażenia w wąż pożarniczy,
4) zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę.
Hydrant przeciwpożarowy powinien posiadać:
- aprobatę techniczną,
- atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,
- świadectwo CNBOP.
Jeżeli hydrant nie posiada któregoś z powyższych wymogów to nie może być dopuszczony do użytku.
W zależności od tego jaki jest obiekt budowlany to mamy przeznaczony do niego odpowiedni hydrant:
- DN25 z wężem półsztywnym stosuje się w budynkach użyteczności publicznej, np. w szkołach, a także w budynkach zamieszkania zbiorowego, np. hotele,
- DN52 z wężem płasko składanym stosuje się w budynkach produkcyjnych oraz magazynowych,
- DN33 z wężem półsztywnym stosuje się w garażach.
“Hydranty umieszcza się przy drogach komunikacji ogólnej, w szczególności przy wejściach do budynku, w przejściach i na korytarzach, przy wejściach na poddasza, przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuchem". Muszą się one znajdować na każdej kondygnacji, a ich zasięg musi obejmować powierzchnię całego budynku. Przed hydratem powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń niezbędna do rozwinięcia węża.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami