Blog

02.04.2019

Ile kosztuje postępowanie kwalifikacyjne w 2019 roku?

W artykule znajdziesz:

Ile kosztuje postępowanie kwalifikacyjne w 2019 roku?

Egzamin na uprawnienia budowlane jest egzaminem państwowym (program na komputer). Osoba przystępująca do takiego egzaminu jest zobowiązana do poniesienia kosztów postępowania kwalifikującego, dającego możliwość przystąpienia do egzaminu, oraz kosztów samego egzaminu (program na telefon). Opłatę zawsze należy wnieść na konto bankowe, podane przez właściwą dla miejsca zamieszkania kandydata Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Bardzo ważne jest to, aby w tytule przelewu dokonać dokładnego opisu, na co przeznaczone są pieniądze. Koszty związane z egzaminem na uprawnienia budowlane dzielą się na dwie części. Osobno płaci się za rozpatrzenie wniosku o nadanie uprawnień budowlanych, skontrolowanie jego treści pod kątem merytorycznym oraz dokonanie oceny praktyki zawodowej kandydata (program na egzamin ustny). Tę część opłaty należy uiścić jeszcze przed złożeniem wniosku, ponieważ do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty. Stanowi ona połowę całych kosztów egzaminu.

Druga część kosztów

Ile kosztuje postępowanie kwalifikacyjne w 2019 roku?

Druga część kosztów za postępowanie kwalifikacyjne jest opłacana po tym, gdy wniosek o nadanie uprawnień budowlanych zostanie zakwalifikowany. Informację o tym kandydat otrzymuje na piśmie, za pośrednictwem listu poleconego – izba musi dostarczyć decyzję nie później niż na 14 dni przed egzaminem (promocja 3 w 1). Jeśli kandydat nie zaliczy części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane, to aby móc ponownie do niej podejść, musi jeszcze raz zapłacić za przeprowadzenie egzaminu. Jeśli nie uda się zaliczyć egzaminu ustnego, to należy wnieść opłatę w wysokości połowy opłaty za cały egzamin – wówczas część ustną można powtórzyć (segregator).
Wysokość opłat zależy przede wszystkim od rodzaju uprawnień. Kwoty są co roku ustalane podczas posiedzenia Krajowej Rady PIIB. W roku 2019 opaty za kwalifikację wniosku wyglądają następująco:
• dla uprawnień odrębnie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – 800 zł,
• dla uprawnień łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – 1100 zł.
Opłata z tytułu przeprowadzenia egzaminu wynosi odpowiednio 800 zł i 1100 zł, natomiast z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 zł i 600 zł (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami