Blog

30.05.2018

Nieprawidłowe usytuowanie punktu zero

W artykule znajdziesz:

Nieprawidłowe usytuowanie punktu zero

Najczęstsze błędy budowlane

Nieprawidłowe usytuowanie punktu zero

Budowa domu systemem gospodarczym wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale również praktyki. Jednak nawet najbardziej doświadczony inwestor może podczas pracy popełnić różnego rodzaju błędy. Jednym z najczęstszych jest nieprawidłowo wyznaczony poziom zero, czyli poziom posadzki parteru. Do wyznaczenia poziomu zero niezbędne jest uwzględnienie rzeźby ternu na działce w taki sposób, aby budynek nie był posadowiony zbyt wysoko ani zbyt głęboko. Konieczne jest również sprawdzenie, jaka jest dopuszczalna wysokość całkowita budynku wraz z posadowieniem (promocja 3  w 1). W miejscach, w których poziom wód gruntowych jest wyższy, budynki stawiane są wyżej. Natomiast przy budowie na skarpie konieczne jest odniesienie rzędnych do określonego punktu na zboczu. Wynika to z faktu, że jedna strona budynku znajduje się niżej niż druga.

Takich ustaleń nie można oczywiście zmieniać samodzielnie, ale powierzyć je specjaliście posiadającemu uprawnienia budowlane. Nieprawidłowe usytuowanie punktu zero najczęściej wynika z nadmiernej głębokości wykopu. Wówczas często obniża się poziom kalenicy, powodując nadmierne zagłębienie budynku. Rozwiązanie to może się sprawdzić wtedy, gdy dom stoi na wzniesieniu. Jednak w przypadku, gdy budynek umiejscowiony jest w zagłębieniu i znajduje się poniżej poziomu ulicy lub na skarpie, strefa przyziemia będzie zalewane wodę, która spływa po zboczu. Nazbyt głębokie posadowienie może przyczynić się także do problemów z połączeniem instalacji kanalizacyjnej lub wodociągowej. Niekiedy konieczne jest zamontowanie dodatkowym pomp, których zadaniem jest odprowadzenie ścieków z domu do sieci miejskiej.

Jednym z zalecanych rozwiązań, pozwalających na bezpieczne posadowienie budynku na skarpie lub w zagłębieniu, jest wyniesienie domu ponad grunt poprzez podwyższenia ścian fundamentowych lub piwnicznych. Zawsze trzeba jednak pamiętać o tym, iż kalenica nie może być umiejscowiona powyżej 30cm nad poziomem, który określony jest w projekcie zagospodarowania. W przypadku podniesienia powyżej 30cm konieczne jest zgłoszenie w inspektoracie.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami