Nieprawidłowe usytuowanie punktu zero

Najczęstsze błędy budowlane

Nieprawidłowe usytuowanie punktu zero

Budowa domu systemem gospodarczym wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale również praktyki. Jednak nawet najbardziej doświadczony inwestor może podczas pracy popełnić różnego rodzaju błędy. Jednym z najczęstszych jest nieprawidłowo wyznaczony poziom zero, czyli poziom posadzki parteru. Do wyznaczenia poziomu zero niezbędne jest uwzględnienie rzeźby ternu na działce w taki sposób, aby budynek nie był posadowiony zbyt wysoko ani zbyt głęboko. Konieczne jest również sprawdzenie, jaka jest dopuszczalna wysokość całkowita budynku wraz z posadowieniem (promocja 3  w 1). W miejscach, w których poziom wód gruntowych jest wyższy, budynki stawiane są wyżej. Natomiast przy budowie na skarpie konieczne jest odniesienie rzędnych do określonego punktu na zboczu. Wynika to z faktu, że jedna strona budynku znajduje się niżej niż druga.

Takich ustaleń nie można oczywiście zmieniać samodzielnie, ale powierzyć je specjaliście posiadającemu uprawnienia budowlane. Nieprawidłowe usytuowanie punktu zero najczęściej wynika z nadmiernej głębokości wykopu. Wówczas często obniża się poziom kalenicy, powodując nadmierne zagłębienie budynku. Rozwiązanie to może się sprawdzić wtedy, gdy dom stoi na wzniesieniu. Jednak w przypadku, gdy budynek umiejscowiony jest w zagłębieniu i znajduje się poniżej poziomu ulicy lub na skarpie, strefa przyziemia będzie zalewane wodę, która spływa po zboczu. Nazbyt głębokie posadowienie może przyczynić się także do problemów z połączeniem instalacji kanalizacyjnej lub wodociągowej. Niekiedy konieczne jest zamontowanie dodatkowym pomp, których zadaniem jest odprowadzenie ścieków z domu do sieci miejskiej.

Jednym z zalecanych rozwiązań, pozwalających na bezpieczne posadowienie budynku na skarpie lub w zagłębieniu, jest wyniesienie domu ponad grunt poprzez podwyższenia ścian fundamentowych lub piwnicznych. Zawsze trzeba jednak pamiętać o tym, iż kalenica nie może być umiejscowiona powyżej 30cm nad poziomem, który określony jest w projekcie zagospodarowania. W przypadku podniesienia powyżej 30cm konieczne jest zgłoszenie w inspektoracie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !