Blog

07.01.2019

Ile powinna trwać praktyka zawodowa do egzaminu na uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Ile powinna trwać praktyka zawodowa do egzaminu na uprawnienia budowlane?


Kwestie związane z czasem trwania praktyki zawodowej zawarto w art. 14 ustawy Prawo budowlane (program na komputer). Czas trwania praktyk zależy od zakresu i rodzaju uprawnień, a także posiadanego wykształcenia – wynosi on od 1,5 roku do 4 lat. W przypadku uprawnień do projektowania bez ograniczeń wymagany jest rok praktyki na budowie oraz rok praktyki przy sporządzaniu projektów. Taka sama długość praktyk dotyczy uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie (program na telefon). Aby zdobyć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń należy odbyć:
• 1,5 roku praktyki na budowie po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku odpowiednim,
• 3 lata praktyki na budowie po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku odpowiednim.
Do zdobycia uprawnień do kierowania robotami budowlanymi z ograniczeniami wymagana jest praktyka na budowie trwająca:
• 1,5 roku po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku odpowiednim lub studiów II stopnia na kierunku pokrewnym,
• 3 lata po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku pokrewnym,
• 4 lata po uzyskaniu tytułu technika w zawodzie ściśle związanym z budownictwem.
W celu zdobycia uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub z ograniczeniami należy odbyć 1 rok praktyki przy wykonywaniu projektów oraz 1,5 roku praktyki na budowie (promocja 3 w 1).

Podstawowy okres praktyki

Podstawowy okres praktyki może zostać dwukrotnie wydłużony na podstawie § 3 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla osób, które odbywają praktyki zawodowe podczas prac prowadzonych przez:
• organy administracji rządowej realizujące zadania zarządcy drogi publicznej,
• jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania zarządcy drogi publicznej,
• organy nadzoru budowlanego (program na egzamin ustny),
• zarządcę infrastruktury kolejowej,
• podmiot odpowiedzialny za utrzymanie właściwego stanu technicznego infrastruktury kolejowej na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej (segregator).
W takich przypadkach podstawy okres praktyki zawodowej ulega wydłużeniu (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami