Blog

29.03.2019

Ile pytań jest na egzaminie pisemnym?

W artykule znajdziesz:

Ile pytań jest na egzaminie pisemnym?

Jak wiadomo, aby zdobyć uprawnienia budowlane, trzeba zdać egzamin państwowy składający się z części pisemnej i ustnej (program na komputer). Liczba pytań składających się na egzamin zależy zarówno od rodzaju, jak i zakresu uprawnień, o jakie stara się kandydat. Dla wszystkich specjalności ilość pytań w określonym zakresie i rodzaju jest taka sama – nakazują to przepisy prawa. W przypadku uprawnień bez ograniczeń dla każdej ze specjalności liczba pytań kształtuje się następująco:
• łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi: test składa się z 90 pytań, z czego 63 są z prawa budowlanego i związanych z nim ustaw, 18 z BHP, a 9 z postępowania administracyjnego – należy udzielić poprawnych odpowiedzi na 68 pytań (program na telefon),
• oddzielnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi – test składa się z 75 pytań, z czego 57 dotyczy prawa budowlanego i przepisów powiązanych, 15 przepisów BHP, a 7 postępowania administracyjnego – należy poprawnie odpowiedzieć na 57 pytań (program na egzamin ustny).

Udzielenie poprawnych odpowiedzi

Ile pytań jest na egzaminie pisemnym?

W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi test jest złożony z 60 pytań, przy czym 42 dotyczą prawa budowlanego i przepisów powiązanych, 12 przepisów BHP, a 6 postępowania administracyjnego (promocja 3 w 1). Najmniej pytań znajduje się w teście na uprawnienia w ograniczonym zakresie oddzielnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi. W tym wypadku test złożony jest z 45 pytań, z czego 32 obejmują prawo budowlane i związane z nim przepisy, 9 dotyczy BHP, a 4 postępowania kwalifikacyjnego (segregator). Konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 34 pytania.
Oczywiście pytania są przygotowywane oddzielnie dla każdej specjalności, dzięki czemu kandydaci otrzymują testy związane wyłącznie z wybranym rodzajem uprawnień budowlanych. Szczegółowe informacje odnośnie egzaminu oraz możliwych pytań znaleźć można na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz na stronach izb okręgowych. W przypadku uprawnień architektonicznych informacji trzeba szukać na stronach izb architektów (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami