Blog

10.05.2019

Ile pytań na egzaminie

W artykule znajdziesz:

Z ilu pytań składa się pisemny egzamin na uprawnienia budowlane bez ograniczeń?

Wiele osób zastanawia się jak właściwie wygląda pisemny egzamin na uprawnienia, a także z ilu się składa pytań i jak wiele czasu ma się na udzielenie odpowiedzi (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wszystkie te kwestie są szczegółowo regulowane przepisami, przy czym bardzo jasno określono jedną ważną rzecz, a mianowicie, aby móc przystąpić do egzaminu ustnego konieczne jest zdanie egzaminu pisemnego (program na komputer). Zakres oraz czas trwania tej części egzaminu zależy przede wszystkim od tego, jak i rodzaj oraz zakres uprawnień wybrał dany kandydat.

Z ilu pytań składa się pisemny egzamin na uprawnienia budowlane bez ograniczeń?

We wszystkich specjalnościach uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń egzamin pisemny ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 90 pytań, z czego (program na telefon):
• 50 pytań dotyczy prawa budowlanego i przepisów, które zostały wydane na jego podstawie, przy czym 23 pytania dotyczą przepisów techniczno-budowlanych,
• 25 pytań związanych jest z wybranym zakresem specjalności,
• 9 pytań dotyczy przepisów związanych,
• 6 pytań dotyczy przepisów kodeksu administracyjnego (opinie o programie).
Egzamin trwa w tym wypadku 135 minut, a żeby zdać należy udzielić 68 poprawnych odpowiedzi.

Egzamin pisemny

Egzamin pisemny na uprawnienia bez ograniczeń oddzielnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi to test złożony z 75 pytań, spośród których (segregator aktów prawnych):
• 42 pytania dotyczą prawa budowlanego i wydanych na jego bazie przepisów, w tym 20 dotyczy przepisów techniczno-budowlanych,
• 20 pytań związanych jest z wybraną specjalnością,
• 8 pytań z przepisów związanych,
• 5 pytań z kodeksu postępowania administracyjnego.
Egzamin trwa 115 minut, a żeby go zdać, trzeba udzielić przynajmniej 56 poprawnych odpowiedzi (promocja 3 w 1).

Testy przygotowywane są na podstawie aktów prawnych, których znajomość wymagana jest na egzaminie. Pytania pochodzą z bazy pytań Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a w każdej izbie okręgowej egzamin pisemny rozpoczyna się w tym samym dniu i o tej samej porze, a także składa się z tych samych pytań (program egzamin ustny). Testy sprawdzane są bezpośrednio po egzaminie, po czym wywieszane są listy kandydatów z wynikiem egzaminu.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami