Blog

16.05.2019

Ile trwa egzamin pisemny i ustny?

W artykule znajdziesz:

Ile trwa egzamin pisemny i ustny?

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane ma postać testu, który składa się z 30-90 pytań. Ilość pytań zależy od tego, jaki rodzaj i zakres uprawnień budowlanych wybrał kandydat (https://uprawnienia-budowlane.pl). Zawsze wymagane jest udzielenie przynajmniej 75% prawidłowych odpowiedzi – tylko wtedy część pisemna egzaminu jest zaliczona i kandydat może przystąpić do części ustnej (program na komputer).

Ile trwa egzamin pisemny i ustny?

W teście sprawdzeniu podlega znajomość ustawy Prawo budowlane oraz ustaw, które odpowiadają wybranemu zakresowi uprawnień budowlanych łącznie z aktami wykonawczymi, które zostały wydane na ich podstawie (program na telefon). Ponadto sprawdzana jest znajomość postępowania administracyjnego i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

Czas trwania pisemnej części egzaminu zależy od liczby pytań – należy ją pomnożyć przez 1,5 minuty. Czas odmierzany jest od momentu, który zostanie wskazany przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej bądź osobę będącą jego zastępcą (opinie o programie). Wówczas można przystąpić do rozwiązywania testów, zakreślając jedną prawidłową odpowiedź spośród trzech. Część testowa egzaminu rozpoczyna się w tym samym dniu i o tej samej godzinie w każdej okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Kandydaci mają do rozwiązania takie same zestawy pytań (segregator aktów prawnych).

Egzamin ustny

Po zaliczeniu egzaminu pisemnego kandydaci przystępują do części ustnej, w której należy udzielić prawidłowych odpowiedzi na pytania z wylosowanego zestawu (promocja 3 w 1). W zależności od wybranego rodzaju i zakresu uprawnień w zestawie może być od 5 do 10 pytań. Dotyczą one umiejętności praktycznego stosowania przepisów prawa, wiedzy technicznej oraz przepisów związanych z wybraną specjalnością uprawnień budowlanych.

Ponadto kandydat otrzymuje pytanie praktyczne, które obejmuje wykonanie zadania projektowego lub rozwiązania zagadnień z tytułu prowadzenia budowy. Egzamin ustny trwa 60 minut, z czego 25 minut jest przeznaczone na to, aby kandydat mógł przygotować się do odpowiedzi (program egzamin ustny). W czasie przygotowywania się do odpowiedzi kandydat może korzystać z tekstów aktów prawnych, Eurokodów, Polskich Norm.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami