Krzyżak

Krzyżak

Krzyżak - w górnictwie rudnym wąski, krótki chodnik bez obudowy krzyżak - krzyż krzyżak - świder czteroskrzydłowy krzyżak przegubu - część przegubu uniwersalnego w postaci dwóch skrzyżowanych ze sobą pod kątem 90° elementów lub pierścienia z czopami rozstawionymi co 90°, służąca do przekazywania momentu obrotowego i umożliwiająca wychylenie współpracujących wałów względem siebie krzyżak satelitów - część mechanizmu różnicowego w postaci dźwigni trzy- lub czteroramiennej, na której ramionach są osadzone obrotowo satelity; krzyżak zamocowany w obudowie mechanizmu różnicowego przekazuje napęd z obudowy przez satelity na koła koronowe mechanizmu różnicowego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Krzyżowanie’, hybrydyzacja — biol. kojarzenie w drodze płciowej, a niekiedy wegetatywnej (u roślin) zwierząt lub roślin różniących się między sobą przynajmniej jedną parą cech w celu uzyskania potomstwa dziedziczącego nowe cechy krzyżowanie przewodów - tel. transpozycja przewodów linii napowietrznej polegająca na zamianie miejsc przewodów dokonywanej na niektórych słupach linii; krzyżowaniem przewodów jest zarówno zamiana miejsc obu przewodów pary, jak i obu par czwórki (uprawnienia budowlane).
krzyżowanie żył -transpozycja żył kabli telefonicznych polegająca na zamianie miejsca żył w kablu; k.ż. przeprowadza się w celu wyrównania własności torów
krzyżownica - element rozjazdu łub skrzyżowania torów wypełniający przerwę w obu łączonych torach i umożliwiający przejście obrzeży kól przez miejsce skrzyżowania szyn krzyżownica napowietrzna - urządzenie stosowane na skrzyżowaniu przewodów jezdnych, umożliwiające przejście odbieraka prądu wzdłuż każdego przewodu.

Krzyżulec - pręt pochyły dźwigara kratowego przenoszący siły ściskające lub siły rozciągające (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
krzyżulec - metalowy łącznik do łączenia dwóch łańcuchów kotwicznych, z krętlikiem zapobiegającym splątaniu się łańcuchów przy łukowaniu statku.

Krzyżulec

Krzyżulec - wodzik krzyżyna wieży wiertniczej - element łączący narożniki wieży po przekątnej pola ściany wieży - karabin samopowtarzalny ksantat, ksantogenian celulozy, celulozoksantogenian sodowy - sól sodowa kwasu ksantogenowego i celulozy; k. otrzymuje się przez działanie dwusiarczku węgla na alkalicelulozę ksantofil - dwuhydroksylowa pochodna optycznie czynnego karotenu, jeden z dwóch żółtych barwników z grupy karotenoidów występujących obok chlorofilu w zielonych częściach roślin ksantogeniany, R O • CS - SMe - sole metali alkalicznych jednoestrów kwasu dwutiowęglowego, np. kwasu ksantogenowego C2H5 • O • CS SH; k. tworzą się przez działanie alkoholanów na dwusiarczek węgla; znajdują zastosowanie w analizie chemicznej, w procesach flotacji i w przemyśle jedwabiu sztucznego (program egzamin ustny). Ksantometr - zestaw probówek wypełnionych cieczami o różnych barwach wzorcowych, wytworzonych sposobem chemicznym, służący do określania barwy wody morskiej przez porównanie jej z barwami wzorcowymi ksantyna, C5H4O2N4 - zasada purynowa, krystaliczna lub bezpostaciowa, nierozpuszczalna w wodzie i alkoholu, rozpuszczalna w ługach; k. występuje w krwi, moczu i wątrobie i w pewnych roślinach, np. w ziemniakach i ziarnach kawy; jest stosowana do syntezy organicznej i do produkcji leków (opinie o programie).

Ksenon, Xe - pierwiastek chemiczny VIII grupy układu okresowego (helowce), liczba atomowa 54; k. jest obok radonu najrzadszym gazem szlachetnym, bezbarwnym i bezwonnym, o dużej bierności chemicznej; k. stosuje się w mieszaninie z 10 - 20% azotu do napełniania żarówek kserofile - biol. organizmy, których bytowanie związane jest z wybitnie suchym środowiskiem, a więc żyjące na pustyniach, suchych, nasłonecznionych zboczach, wydmach, piaskach itp. kserofoby - organizmy nie znoszące suchego środowiska (segregator aktów prawnych).

Kseroform - trójbromofcnolan bizmutawy, bardzo drobny, żółty proszek, nierozpuszczalny w wodzie i alkoholu, stosowany w lecznictwie jako środek aseptyczny i wysuszający kserografia - sucha, elektrostatyczna metoda reprodukcji dokumentów, w której wykorzystuje się zmiany rozkładu ładunku elektrycznego następujące pod wpływem ekspozycji świetlnej KSI - Krajowy System Informacyjny księgoznak - ekslibris (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !