Blog

23.07.2019

Ile trwa praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Ile trwa praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane są udzielane w różnych specjalnościach, czyli architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej oraz inżynieryjnej i instalacyjnej (program na komputer). Specjalność inżynieryjna dzieli się na mostową, drogową, kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym, hydrotechniczną i wyburzeniową (program na telefon).

Ile trwa praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane?

Specjalność instalacyjna dotyczy sieci, instalacji i urządzeń:
• cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• telekomunikacyjnych,
• elektrycznych i elektroenergetycznych (program egzamin ustny).
Uprawnienia w każdej specjalności mogą być wydane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, a także łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Ponadto uprawnienia mogą być bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Czas trwania praktyki zawodowej zależy od rodzaju oraz zakresu uprawnień budowlanych. Dla uprawnień do projektowania bez ograniczeń wymagane jest rok praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rok praktyki na budowie. Praktykant musi mieć ukończone studia II na odpowiednim dla wybranej specjalności kierunku (opinie o programie). Uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wymagają ukończenia studiów I lub II stopnia na odpowiednim kierunku oraz odpowiednio trzyletniej lub półtorarocznej praktyki na budowie (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia do projektowania

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń można otrzymać po ukończeniu studiów II stopnia na odpowiednim kierunku oraz po odbyciu półtorarocznej praktyki na budowie i rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów. Dla projektowania w ograniczonym zakresie wymagane jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku odpowiednim lub II stopnia na kierunku pokrewnym i odbycia rocznej praktyki na budowie i rocznej przy projektach (promocja 3  w 1). W przypadku projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym wymagania są podobne, ale praktyka na budowie trwa półtora roku. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagają półtorarocznej, trzyletniej lub czteroletniej praktyki na budowie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami