Ile trwa praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane są udzielane w różnych specjalnościach, czyli architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej oraz inżynieryjnej i instalacyjnej (program na komputer). Specjalność inżynieryjna dzieli się na mostową, drogową, kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym, hydrotechniczną i wyburzeniową (program na telefon).

Ile trwa praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane?

Specjalność instalacyjna dotyczy sieci, instalacji i urządzeń:
• cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• telekomunikacyjnych,
• elektrycznych i elektroenergetycznych (program egzamin ustny).
Uprawnienia w każdej specjalności mogą być wydane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, a także łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Ponadto uprawnienia mogą być bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Czas trwania praktyki zawodowej zależy od rodzaju oraz zakresu uprawnień budowlanych. Dla uprawnień do projektowania bez ograniczeń wymagane jest rok praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rok praktyki na budowie. Praktykant musi mieć ukończone studia II na odpowiednim dla wybranej specjalności kierunku (opinie o programie). Uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wymagają ukończenia studiów I lub II stopnia na odpowiednim kierunku oraz odpowiednio trzyletniej lub półtorarocznej praktyki na budowie (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia do projektowania

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń można otrzymać po ukończeniu studiów II stopnia na odpowiednim kierunku oraz po odbyciu półtorarocznej praktyki na budowie i rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów. Dla projektowania w ograniczonym zakresie wymagane jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku odpowiednim lub II stopnia na kierunku pokrewnym i odbycia rocznej praktyki na budowie i rocznej przy projektach (promocja 3  w 1). W przypadku projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym wymagania są podobne, ale praktyka na budowie trwa półtora roku. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagają półtorarocznej, trzyletniej lub czteroletniej praktyki na budowie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !