Ilość części drobnych

Ilość części drobnych

Stosunkowo niedawno na jednym z łódzkich osiedli zastosowano jako kruszywo do produkcji lekkich ścianek działowych gruz z betonu komórkowego PGS. Ponieważ w kruszywie z betonu komórkowego znajdowała się duża ilość części drobnych i pylastych, niewspółmiernie wzrósł współczynnik wodno-cementowy, co wywołało znaczne naprężenia skurczowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Naprężenia te nie mogły być przejęte przez części grubsze gruzu w wyniku czego powstały poważne pęknięcia ścianek działowych. Zjawisko to wystąpiło w ściankach działowych w takiej skali, że spowodowało częściowo stan awaryjny budynku i konieczność zastosowania uciążliwych zabiegów, aby zapobiec wykwaterowaniu mieszkańców oraz przebudowie ścianek (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jak wykazała praktyka, gruz z betonu komórkowego może być z powodzeniem używany jako luźna warstwa izolacyjna, np. jako warstwa ocieplająca strop ostatniej kondygnacji, a nawet po odsianiu części pylastych jako kruszywo do bardzo słabych betonów izolacyjnych, natomiast nie należy go stosować w postaci nieuszlachetnionej do produkcji betonów, zwłaszcza wtedy, kiedy powierzchnia elementów betonowych jest stosunkowo duża (uprawnienia budowlane).

Na obecnym etapie produkcji betonu komórkowego, kiedy czynione są próby masowej produkcji płyt dachowych i stropodachowych, wydaje się celowe wskazanie ewentualnych źródeł i przyczyn większych deformacji elementów czy zniszczeń samego materiału oraz podkreślenie potrzeby odpowiedniego zabezpieczenia betonu komórkowego przed niszczącym działaniem niektórych środowisk.
Krajowe doświadczenia w tej dziedzinie są stosunkowo skromne i dlatego przytoczone zostaną wyniki wieloletnich badań szwedzkich, zwłaszcza S. G. Bergstroma z Instytutu Cementu i Betonu w Sztokholmie, nad zachowaniem się betonu komórkowego w płytach stropodachowych i dachowych w obiektach przemysłowych. Badaniami objęto 28 obiektów przemysłowych, w których były zastosowane płyty dachowe z siporexu (program egzamin ustny). Czas pracy tych płyt wynosił od 5 do 18 lat. Można więc już było sformułować pewne wnioski odnośnie zachowania się materiału i stopnia jego uszkodzenia pod wpływem działania warunków agresywnych, jakie panowały w powietrzu danej hali przemysłowej.

Gazobeton

Wykaz dodatkowej ilości S03 zawartej w gazobetonie na skutek działania atmosfery hal fabrycznych (podano jednocześnie ilości S02 zawarte w atmosferze poszczególnych hal). Jak wynika ilość siarczków w atmosferze hal fabrycznych wpływa wyraźnie na stopień zniszczenia betonu komórkowego, który powinien być zawczasu chroniony przed skutkami tego typu agresji (opinie o programie).

W paru przypadkach zanotowano awarie płyt dachowych, mogące pociągnąć za sobą nawet ofiary w ludziach. Dlatego też płyty z betonu komórkowego mogą być stosowane po uprzednim określeniu stopnia agresywności środowiska i dokładnym uszczelnieniu dolnych powierzchni płyt w celu zabezpieczenia ich przed wpływem agresywnego środowiska. Bez takiego zabezpieczenia płyty ulegną zniszczeniu.
Zdarzają się także przypadki stosowania niewłaściwych mieszanek, a zwłaszcza wadliwego dozowania wody oraz niewłaściwej pielęgnacji betonu komórkowego przed okresem autoklawizacji. Okres przed autoklawizacją, kiedy w masie betonu komórkowego zachodzą bardzo skomplikowane procesy chemiczne i strukturalne oraz występuje zjawisko kontrakcji i towarzyszące mu zjawisko skurczu, wymaga stałego nadzoru fachowego pracowników laboratorium (segregator aktów prawnych).

Często w tym okresie nawet małe zmiany w składzie betonu komórkowego powodują nieoczekiwanie przykre zjawiska w jakościowych parametrach samego tworzywa, a przyczyny ich są niekiedy błędnie interpretowane (promocja 3 w 1).
W odróżnieniu od produkcji niektórych innych materiałów produkcja betonu komórkowego nie może być prowadzona przez pracowników nieprzygotowanych teoretycznie, nie posiadających należytego obeznania z fizyko-chemicznymi zjawiskami procesu produkcyjnego. Sprawa ta nie jest należycie doceniana i stanowi przyczynę występowania złej jakości betonu komórkowego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami