Ilości wody zarobowej

Ilości wody zarobowej

Abiesod PI dodany do masy betonowej powoduje powstawanie podczas mieszania mechanicznego wielkiej ilości mikroskopijnych pęcherzyków powietrza o wymiarach w granicach 50 do 250 mikronów. Powoduje zwiększenie spoistości masy betonowej, przeciwdziała rozdzielaniu się składników masy, w szczególności oddzielaniu się wody. Abiesod PI powoduje także zwiększenie ciekłości masy betonowej, które umożliwia zmniejszenie ilości wody zarobowej o 12 do 16% przy zachowaniu tej samej konsystencji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wybitnie ulepsza urabialność masy betonowej, ułatwia szczelne ułożenie masy bez kawern i przestrzeni rakowatych. Abiesod PI powoduje znaczne zwiększenie mrozoodporności betonu (przynajmniej o 100%), ponadto zmniejsza nasiąkliwość, a także zwiększa nieco wodoszczelność betonu. Wytrzymałość betonu pozostaje bez istotnej zmiany lub może ulec obniżeniu w granicach do 15%.
Abiesod PI znajduje w budownictwie szerokie zastosowanie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Stosuje się go przede wszystkim w celu zwiększenia odporności betonów i zapraw na działanie mrozu oraz w celu polepszenia urabialności, np. kiedy wymagana jest łatwość przerobu dużych ilości masy betonowej. Szczególnie zalecane jest stosowanie tego dodatku do:
- betonów hydrotechnicznych, zwłaszcza strefy zmiennego poziomu wody oraz stref odpowietrzanych w masywach budowli wodnych,
- betonów na nawierzchnie drogowe i lotniskowe,
- betonów i zapraw wykonywanych w warunkach zimowych (pomocniczo razem z węglanem sodowym lub potasowym),
- betonów o bardzo małej zawartości cementu,
- betonów o bardzo słabej urabialności i innych (uprawnienia budowlane).

Abiesod PI stosuje się przez dodanie do wody zarobowej, w ilości potrzebnej do uzyskania ustalonej dla danego betonu zawartości powietrza w masie betonowej. Do uzyskania napowietrzenia niezbędne jest mieszanie mechaniczne przez około 3 minuty.

Szczelne ułożenie masy

Za optymalną ilość powietrza w masie betonowej dla przeciętnych betonów przyjmuje się około 3,5 do 5% (8-10% w stosunku do objętości zaprawy w betonie). Ilość powietrza w masie betonowej oznacza się za pomocą specjalnego aparatu ciśnieniowego. Ilość Abiesodu PI potrzebna do uzyskania optymalnego napowietrzania dla zwykłych betonów wynosi około 0,3% ciężaru cementu i nie powinna przekraczać 0,45% tego ciężaru (program egzamin ustny).
W skład Hydrobetu wchodzą aktywne glinokrzemiany z zaabsorbowanymi substancjami hydrofobowymi oraz środki plastyfikujące.

Hydrobet jest to brązowy, bezwonny proszek, częściowo rozpuszczalny w wodzie. Zawarte w nim substancje hydrofobowe oraz składniki pęczniejące powodują uszczelnienie betonu. Silne działanie uplastyczniające masę betonową pozwala na zmniejszenie ilości wody zarobowej or.az ułatwia jej szczelne ułożenie.
Hydrobet stosuje się w budownictwie przemysłowym, miejskim, hydrotechnicznym i podziemnym do betonów o zwiększonej wodoszczelności.
Hydrobet stosuje się w ilości 1,5% w stosunku do ciężaru cementu. Najlepiej rozrobić domieszkę częścią wody zarobowej i dodać do masy betonowej w trakcie mieszania.
Materiał należy przechowywać w suchych pomieszczeniach (opinie o programie).

Klutan jest to lignosulfonian wapniowy otrzymywany z wywarów pospirytusowych w przemyśle celulozowym.
Klutan służy do uplastyczniania betonów i zapraw. Jest to proszek o barwie brązowej, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Zwiększa ciekłość masy betonowej, zezwala na zmniejszenie ilości wody zarobowej przeciętnie o 8-10% przy zachowaniu wymaganej konsystencji. Klutan powoduje ulepszenie urabialności masy betonowej, ułatwia jej mieszanie, transport i zawibrowanie. Pozwala to na szczelne ułożenie masy, przeciwdziała tworzeniu się w betonie kawern i przestrzeni rakowatych. Zmniejszenie ilości wody zarobowej daje szereg istotnych korzyści (segregator aktów prawnych).

Zwiększa się wytrzymałość betonu na ściskanie przeciętnie o 5 do 20%, mrozoodporność przynajmniej o 50%. W niewielkim stopniu zostaje także zwiększona wodoszczelność oraz zmniejszona nasiąkliwość betonu. Zrezygnowanie ze zwiększenia wytrzymałości pozwala na zaoszczędzenie cementu średnio o 8-10%. Klutan znajduje powszechne zastosowanie, zwłaszcza w budownictwie hydrotechnicznym, przemysłowym, drogowym, mieszkaniowym, do betonów sprężonych i innych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !