Infrastruktura lotniska


Lotnisko cywilne

 

Inżynierię lądowa, zwaną inaczej budownictwem lądowym - w odniesieniu do gałęzi gospodarki każdego kraju - można podzielić na:


- inżynierię budowlaną,
- lądową,
- transportu
oraz
- architektury.


Na szczególną uwagę zasługuje inżynieria transportu, w której wyróżnia się: transport kolejowy, kołowy, morski, wodny, lotniczy i śródlądowy.

Transport, bez względu na środki, w znacznej mierze przyczynia się do szybkiego rozwoju gospodarki kraju, wzrostu importu, eksportu, a także do rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej.

 

Lotnictwo cywilne

 

Ogromny udział w poprawie stanu gospodarki ma wzrost rozwoju transportu lotniczego. Po II wojnie światowej większość lotnisk wojskowych została przekształcona w lotniska cywilne, a część z nich, z biegiem lat, rozrosła się do ogromnych rozmiarów portów lotniczych, obsługujących dziennie tysiące podróżnych.

 

W Polsce aktualnie istnieje 15 portów Lotniczych i 14 portów regionalnych. Porty regionalne w początkowym zamyśle miały odgrywać rolę pomocniczą dla stołecznego portu lotniczego, który w założeniu miał służyć jako centralny węzeł przesiadkowy lotnictwa cywilnego dla pasażerów zagranicznych. Jednak od 2004 roku, porty te rozwinęły własny ruch zagraniczny - w oparciu o tanie linie lotnicze - dzięki czemu stały się niezależnymi przedsiębiorstwami.

 

Infrastruktura lotniska

 

Przy każdym lotnisku istnieją obiekty towarzyszące, typu: parkingi, drogi dojazdowe, hotele, terminale – służące odprawie pasażerów przylatujących i odlatujących (na terenie terminali znajdują się sklepy bezcłowe, poczekalnie, bagażownia, zarząd lotniska i inne), wieża kontroli lotów, hangary, pasy startowe i drogi kołowań, a także płyty postojowe dla samolotów.

 

Obiekty budowlane, otaczające każde lotnisko cywilne muszą spełnić wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Dokładne oznaczenie lokalizacji, wysokości i wielkości każdego z obiektów towarzyszących lotnisku musi być ściśle przestrzegane. Budowle mogące stanowić przeszkodę, a znajdujące się na drodze samolotów podchodzących do startu i lądowania, należy odpowiednio oznakować lub - jeżeli nie stanowią ważnej części zabudowy lotniska - rozebrać.

 

Porty lotnicze lub lotniska regionalne usytuowane są zazwyczaj w okolicy dużych miast wojewódzkich — obecnie, w Polsce, tylko trzy województwa nie posiadają własnego portu lotniczego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami