Inspektor nadzoru inwestorskiego – czy może kierować praktyką zawodową?


Wielu kandydatów na uprawnienia budowlane zastanawia się nad wyborem na kierownika praktyki zawodowej inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoba ta posiada odpowiednią wiedzę i może pełnić samodzielną funkcję techniczną na budowie (program na komputer).

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czy może kierować praktyką zawodową?

Niestety okazuje się, że inspektor nadzoru inwestorskiego nie może pełnić funkcji opiekuna praktyki zawodowej. Wynika to z faktu, że do jego głównych zadań należy nadzorowanie robót i sprawdzanie ich prawidłowości, wraz z dokumentacją (program na telefon). Natomiast bezpośrednio w robotach inspektor nie uczestniczy – za wykonywanie i organizację robót budowlanych odpowiada kierownik budowy i to właśnie on może być opiekunem praktyki zawodowej (program egzamin ustny).

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych musi polegać na czynnym uczestniczeniu w całym procesie budowy, a także w pracach budowlanych i obejmować pełnienie funkcji technicznych na budowie. Biorąc pod uwagę wspomnianą definicję, nietrudno zauważyć, że praktyka pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego zdecydowanie tych założeń nie spełnia. Praktykant przy tego rodzaju pracach nie ma możliwości, aby zdobyć doświadczenie niezbędne do wykonywania zawodu (opinie o programie). Taką interpretację przepisów przyjęły nie tylko Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne, ale także Naczelny Sąd Administracyjny.

Zgodnie z wyrokami


Zgodnie z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego „Prowadzenie prac budowlanych z udziałem inspektorów nadzoru budowlanego nie może spełniać wymogów odbywania praktyki budowlanej pod kierunkiem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane” (IV SA 364/97) (segregator aktów prawnych). Zgodnie z wyrokiem tego sądu o sygnaturze VI SA/Wa 935/13 „Warunek ten spełnia tylko funkcja techniczna wymieniona w pkt 2, tj. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie wykonuje obiektu i nie kieruje budową lecz jedynie nadzoruje z ramienia inwestora jego wykonanie”. Jak więc widać praktyka pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego nie będzie zaliczona do praktyki zawodowej wymaganej do otrzymania uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !