Blog

04.07.2019

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czy może kierować praktyką zawodową?

W artykule znajdziesz:

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czy może kierować praktyką zawodową?


Wielu kandydatów na uprawnienia budowlane zastanawia się nad wyborem na kierownika praktyki zawodowej inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoba ta posiada odpowiednią wiedzę i może pełnić samodzielną funkcję techniczną na budowie (program na komputer).

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czy może kierować praktyką zawodową?

Niestety okazuje się, że inspektor nadzoru inwestorskiego nie może pełnić funkcji opiekuna praktyki zawodowej. Wynika to z faktu, że do jego głównych zadań należy nadzorowanie robót i sprawdzanie ich prawidłowości, wraz z dokumentacją (program na telefon). Natomiast bezpośrednio w robotach inspektor nie uczestniczy – za wykonywanie i organizację robót budowlanych odpowiada kierownik budowy i to właśnie on może być opiekunem praktyki zawodowej (program egzamin ustny).

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych musi polegać na czynnym uczestniczeniu w całym procesie budowy, a także w pracach budowlanych i obejmować pełnienie funkcji technicznych na budowie. Biorąc pod uwagę wspomnianą definicję, nietrudno zauważyć, że praktyka pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego zdecydowanie tych założeń nie spełnia. Praktykant przy tego rodzaju pracach nie ma możliwości, aby zdobyć doświadczenie niezbędne do wykonywania zawodu (opinie o programie). Taką interpretację przepisów przyjęły nie tylko Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne, ale także Naczelny Sąd Administracyjny.

Zgodnie z wyrokami


Zgodnie z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego „Prowadzenie prac budowlanych z udziałem inspektorów nadzoru budowlanego nie może spełniać wymogów odbywania praktyki budowlanej pod kierunkiem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane” (IV SA 364/97) (segregator aktów prawnych). Zgodnie z wyrokiem tego sądu o sygnaturze VI SA/Wa 935/13 „Warunek ten spełnia tylko funkcja techniczna wymieniona w pkt 2, tj. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie wykonuje obiektu i nie kieruje budową lecz jedynie nadzoruje z ramienia inwestora jego wykonanie”. Jak więc widać praktyka pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego nie będzie zaliczona do praktyki zawodowej wymaganej do otrzymania uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami