Inne cechy fizyczne i fizykochemiczne

Inne cechy fizyczne i fizykochemiczne

Inne cechy fizyczne i fizykochemiczne, jak np. odporność na zmianę barwy pod działaniem słońca, właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne, czas wiązania, stopień zmielenia, ciepłochłonność, przyczepność do podłoża, zdolność klejenia itp. — będą, w miarę potrzeby, omawiane przy opisywaniu poszczególnych materiałów (uprawnienia budowlane). Wytrzymałość mechaniczna jest to opór stawiany przez materiał zniszczeniu jego struktury pod działaniem obciążenia (sił zewnętrznych).

Ocenia się ją przez tzw. wytrzymałość doraźną lub długotrwałą (obciążenie działa na materiał przez dłuższy okres czasu) (program na telefon). Rozróżnia się wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, zginanie, ścinanie itp. Wytrzymałość na ściskanie (program na komputer). Badania przeprowadza się na próbkach przeważnie o kształcie sześcianów lub prostopadłościanów, ewentualnie walców, przy czym dla różnych materiałów wymiary są różne.

Dla kamieni np. wymiar próbek wynosi 4-7 cm, dla drewna 2X2X3 cm itd. Dla różnego rodzaju materiałów próbki przygotowuje się w różny sposób, zgodnie z wytycznymi normy. Materiały budowlane mają bardzo duży zakres wytrzymałości i stosuje się je zależnie do tego czy materiał ma służyć jako nośny, czy też spełnia jakąś inną rolę (program egzamin ustny). Wytrzymałość na rozciąganie.

Odkształcenia plastyczne

Badania przeprowadza się na próbkach o kształtach zgodnych z normami. Materiały kruche, jak kamień, beton i podobne, mają małą wytrzymałość na rozciąganie, natomiast stal i drewno — dużą. Badania przeprowadza się na beleczkach znormalizowanych wg zaleceń normy (opinie o programie). U większości materiałów budowlanych, jak kamień, beton itp., pierwsze rysy pokazują się w dolnych partiach beleczek, gdyż materiały te mają wielokrotnie mniejszą wytrzymałość na rozciąganie niż na ściskanie.

Sprężystość jest to zdolność ciała do przyjmowania pierwotnej postaci o tych samych wymiarach po usunięciu obciążenia, pomimo że pod obciążeniem zmieniło ono swój kształt. Sprężyste właściwości danego materiału charakteryzuje się tzw. modułami sprężystości. Plastyczność jest to zdolność materiału do zachowania odkształceń, tj. do zachowania trwałych zmian w jego postaci pomimo usunięcia sił, które odkształcenia te spowodowały (segregator aktów prawnych).

Pełzanie jest to zjawisko wywierające znaczny wpływ na wytrzymałość materiału, charakteryzujące się nieprzerwanym wzrostem odkształceń plastycznych przy niezmiennym obciążeniu. Relaksacja jest to zjawisko związane ze zjawiskiem pełzania, charakteryzujące się spadkiem wewnętrznych naprężeń przy stałym (niezmiennym) odkształceniu (promocja 3 w 1).

Ciągliwość charakteryzuje się tym, że chociaż materiały ulegają znacznym odkształceniom plastycznym, nie wykazują zniszczenia.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !