Kokila

Kokila

Kokila - forma odlewnicza metalowa (czasami z rdzeniami piaskowymi) zalewana ciekłym metalem grawitacyjnie lub odśrodkowo.
Kokilarka - maszyna do wykonywania odlewów w kokilach; k. umożliwia mechaniczne składanie i zaciskanie kokili przed zalewaniem, właściwe ustawienie kokili i wyjmowanie odlewów (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kokilownia - oddział odlewni, w którym wykonuje się odlewy kokilowe.
Kokon jedwabnika - oprzęd zawierający wewnątrz gąsienicę jedwabnika, poczwarkę lub motyla.
Kokonizacja - wytwarzanie opakowania kokonowego na chronionym przedmiocie.
Kokpit - wnęka dla załogi w rufowej części pokładu jachtu.
Kokpit odpływowy - skrzynia, wstawiona w wycięcie pokładu, z podłogą położoną powyżej linii wodnej, wyposażona w rury odprowadzające wodę, która przedostaje się do wnętrza koks - stała pozostałość po suchej destylacji węgla, torfu, pozostałości podestylacyjnej ropy naftowej, paku lub innych substancji organicznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Koks elektrodowy - koks stosowany do produkcji elektrod, odznaczający się dużą wytrzymałością elektryczną, małą zawartością siarki i popiołu; otrzymywany w wyniku koksowania paku z węgla kamiennego lub brunatnego oraz ciężkich odpadów naftowych.
Koks formowany - paliwo metalurgiczne otrzymywane przez brykietowanie półkoksu lub koksiku z lepiszczem wytlewnym oraz następne utwardzenie w piecach tunelowych przy użyciu mieszaniny gazów spalinowych z powietrzem o temperaturze 200-300 “C (uprawnienia budowlane).
Koks gazowniczy - koks pogazowy.
Koks generatorowy - koks używany w generatorach gazowych do produkcji gazu generatorowego i wodnego oraz gazu do syntezy; odznacza się wytrzymałością na ścieranie i małą topliwością.
Koks hutniczy - koks wielkopiecowy.
Koks kalcynowany - koks naftowy poddany wyżarzaniu (kalcynacji) w temp. 1300 - 1400°C w celu usunięcia lotnych węglowodorów przed użyciem do produkcji grafitu reaktorowego.
Koks karbidowy - koks do produkcji karbidu w piecach elektrycznych.
Koks kotlinowy - koks wypełniający kotlinę żeliwiaka do dolnej krawędzi najniższego rzędu dysz (program egzamin ustny).
Koks naftowy - koks otrzymywany w koksowaniu odpadów naftowych, charakteryzujący się niską zawartością popiołu jest m.in. stosowany do produkcji elektrod, węglika krzemu, jako materiał izolacyjny.

Koks odlewniczy

Koks odlewniczy - wysokotemperaturowy koks z węgla kamiennego, grubo kawałkowy, o ziarnach powyżej 60 mm, używany jako paliwo do żeliwiaków powinien mieć dużą odporność na ścieranie i kruszenie oraz niską zawartość siarki i popiołu.
Koks opałowy - koks wytwarzany z gorszego surowca niż koks metalurgiczny, o mniejszej wytrzymałości mechanicznej, używany głównie do centralnego ogrzewania (opinie o programie).

Koks pakowy - koks otrzymywany w wyniku koksowania paków lub smół, zawierający tylko nieznaczne ilości popiołu stosowany jest do produkcji wyrobów odlewniczych wysokiej jakości i elektrod.
Koks pogazowy, koks gazowniczy - stała pozostałość wysokotemperaturowego odgazowania węgla w piecu gazowniczym jest stosowany do wyrobu gazu powietrznego i wodnego gazowniach oraz jako bezdymne paliwo do centralnego ogrzewania.
Koks torfowy - produkt suchej destylacji torfu w stanie stałym używany w metalurgii w wypadku potrzeby uzyskania dużej wartości opałowej i małej zawartości siarki.
Koks wielkopiecowy - koks wysokotemperaturowy, grubo kawałkowy o ziarnach powyżej 40 mm, o dużej wytrzymałości mechanicznej, otrzymywany z węgla kamiennego w komorach koksowniczych; stosowany jako paliwo w procesie wielkopiecowym.
Koks wysokowęglowy - koks o wysokiej zawartości węgla.
Koksiak, kosz koksowy - kosz z prętów stalowych, wypełniony rozżarzonym koksem, służący jako piec (segregator aktów prawnych).
Koksik - kokso ziarnistości poniżej 10 mm, otrzymywany np. podczas sortowania koksu oraz podczas gaszenia koksu wodą, która zabiera ze sobą pewną ilość drobnych ziarn koksu do osadników.
Koksik lotny - cząstki odgazowanego węgla porwane przez ciąg z komory paleniskowej i unoszone wraz z gazami spalinowymi.

Koksochemia, karbochemia - przemysł chemiczny zajmujący się przeróbką węgla metodą odgazowania, którego głównym celem jest produkcja koksu oraz dalszy przemysłowy przerób otrzymanych produktów (smoły surowej, benzolu surowego i gazu).
Koksowanie produktów naftowych - proces otrzymywania koksu z ciężkich produktów pozostałościowych pochodzenia naftowego przez destylację rozkładową prowadzoną w wysokiej temperaturze pod ciśnieniem atmosferycznym, pod ciśnieniem zwiększonym lub też w wyniku innych procesów pirolitycznych; w procesie koksowania otrzymuje się także węglowodory gazowe i ciekłe.
Koksowanie węgla - proces otrzymywania koksu przez ogrzewanie węgla bez dostępu powietrza w temp. 900- 1 100 °C k.w. prowadzi się w piecach koksowniczych, składających się z baterii komór ogrzewanych przeponowo gazami spalinowymi; produktami są: gaz koksowniczy, woda pogazowa, smoła węglowa i koks jako pozostałość.
Koksownia - zakład przemysłowy produkujący koks przez wysokotemperaturowe odgazowanie węgla kamiennego lub paku.
Koksownictwo - gałąź przemysłu obejmująca przeróbkę węgla kamiennego na koks oraz produkty uboczne z odgazowania węgla (promocja 3 w 1).
Kolacjonowanie - porównywanie przekładu lub odpisu tekstu z oryginałem.
Kolagen - białko należące do grupy skleroprotein charakteryzuje się wytrzymałością mechaniczną, jest nierozpuszczalny w środowiskach wodnych; tworzy substancje szkieletowe organizmów zwierzęcych - ścięgien, wiązań, chrząstek.

32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !