Inne warunki i przebieg postępowania wniosku o kwalifikacje

Inne warunki i przebieg postępowania wniosku o kwalifikacje

Oprócz podstawowych dokumentów i danych bardzo często do wniosku o przyznanie kwalifikacji zawodowej, dodaje się inne dane, które mogą okazać się pomocne w danej sytuacji (program na komputer). Jeśli wniosek jest składany przez osobę niepochodzącą z Polski czy też innego kraju Europejskiego, to powinno się dołączyć dokument potwierdzający obywatelstwo samego wnioskodawcy. Jeśli cudzoziemiec ma wszystkie kwalifikacje, które są zgodne z uprawnieniami budowlanym w Polsce, również musi przedłożyć właściwy dokument (program na telefon).

Wszystko jest zawarte w artykule 14 ustawy 1 pkt 1-4 obowiązującego Prawa Budowlanego. Jeśli wnioskodawca ma odpowiednie doświadczenie to, musi wykazać wykonane projekty obiektów budowlanych, gdzie uwzględnia się nie tylko nazwy obiektów budowlanych, ale także ich adresy (program egzamin ustny).

Każdy wnioskodawca jest zobowiązany do wyszczególnienia charakterystyki konstrukcji obiektu, a także innych prac projektowych czy też robót budowlanych. Czas odbywania praktyki zawodowej w związku z pracami nad obiektem budowlanym w takich przypadkach liczy się czas trwania i zakończenia zlecenia. Wnioskodawca powinien przedłożyć zaświadczenie, że nie posiada zawieszonego prawa do wykonywania działalności czy też zakazu wykonywania danego zawodu (opinie o programie).

Pamiętajmy o terminie

Takie zaświadczenie, jest ważne jedynie 3 miesiące od daty ogólnego wydania (segregator aktów prawnych). Wszystkie dowody wpłaty za postępowanie w celu uzyskania kwalifikacji, jak i dowód opłaty skarbowej. W przypadku zagranicznych dokumentów czy pisma wymaga się również przeprowadzenia procesu tłumaczenia na język polski. Taką pracę może wykonać jedynie tłumacz przysięgły, który ma odpowiednie prawo do wykonywania takich działań na terenie Polski. Wszystko zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku. Pamiętajmy, że tłumaczenie obowiązuje tylko i wyłącznie dokumentów potwierdzających kwalifikację zawodową nie trzeba tłumaczyć podstawowych informacji kontaktowych. Warto więc zapoznać się z innymi kryteriami, po to, aby w miarę szybko spełnić wymagane minimum (promocja 3  w 1). Pamiętajmy, że dokumenty z tej listy nie są obowiązkowe, ale są w stanie ułatwić wydanie decyzji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !