Blog

13.04.2019

Inspektor nadzoru inwestorskiego a ochrona interesów inwestora

W artykule znajdziesz:

Inspektor nadzoru inwestorskiego a ochrona interesów inwestora

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego wprowadzono do polskiego prawa razem ustawą prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku (program na komputer). Wykonywanie tej funkcji wiąże się ze sprawowaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli uprawnień budowlanych. Wynika to z faktu, że działalność ta jest bezpośrednio związana z koniecznością rozwiązywania zagadnień technicznych i architektonicznych oraz fachowej oceny zjawisk technicznych. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uczestnikiem procesu budowlanego łącznie z inwestorem, projektantem i kierownikiem budowy lub robót budowlanych (program na telefon).
Inspektora nadzoru inwestorskiego może ustanowić inwestor. Jest to uprawnienie, z którego może on skorzystać w każdej chwili. O tym, że konieczne jest powołani inspektora nadzoru inwestorskiego, może też zdecydować organ, który wydaje pozwolenia na budowę. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy stopień skomplikowania robót jest bardzo wysoki lub będą one miały wpływ na środowisko (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego a ochrona interesów inwestora

Co ważne, osoba, która jest powołana na inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może jednocześnie sprawować funkcji kierownika budowy (program na egzamin ustny). Inspektor jest odpowiedzialny za sprawdzanie zgodności procesu budowy z projektem budowlanym, który został zatwierdzony przez właściwy urząd (promocja 3 w 1).
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może w żaden sposób wyłączyć własnej odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku zaniechania swoich ustawowych obowiązków. Może on zrzec się odpowiedzialności tylko wtedy gdy zrezygnuje z pełnionej funkcji (segregator). Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dokładnie sprecyzowany przez prawo. Generalnie jednak do jego zadań należy:
• reprezentowanie inwestora na budowie – polega to na systematycznej kontroli zgodności wykonywanych prac z projektem,
• sprawdzanie jakości robót budowlanych,
• sprawdzanie robót ulegających zakryciu,
• odbiór robót ulegających zakryciu,
• potwierdzenie robót lub napraw ulegających zakryciu,
• kontrolowanie rozliczeń (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami