Inspektor nadzoru inwestorskiego – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

Inwestor, który planuje inwestycję budowlaną, jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Pozostali uczestnicy to projektant, kierownik budowy, kierownicy robót budowlanych, a także inspektor nadzoru inwestorskiego, którego ustanowienie jest obowiązkowej tylko w wyjątkowych sytuacjach (program na komputer).

Inspektor nadzoru inwestorskiego – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

Jest to osoba, która na budowie reprezentuje interesy inwestora i dba o to, aby prace budowlane były przeprowadzane w sposób odpowiedni z przepisami, projektem czy pozwoleniem na budowę. Jest to samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, co oznacza, że inspektorem nadzoru inwestorskiego może zostać wyłącznie osoba mająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Jedną z najważniejszych funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie inwestora na budowie, co oznacza sprawowanie kontroli nad tym, czy budowa jest prowadzona zgodnie z projektem, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i pozwoleniem na budowę (program na telefon). Jego obowiązkiem jest bieżąca sprawdzanie, czy roboty budowlane są wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz czy wbudowane wyroby budowlane są odpowiedniej jakości. W szczególności musi on zapobiegać stosowanie wyrobów, które są wadliwe bądź niedopuszczone do stosowania w budownictwie (program egzamin ustny). Kolejna ważna rola inspektora nadzoru inwestorskiego to sprawdzanie oraz odbiór tych prac budowlanych, które są zanikające lub ulegają zakryciu (opinie o programie).
Inspektor nadzoru inwestorskiego bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, a także uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych:
• przewodów kominowych,
• instalacji technicznych,
• urządzeń technicznych (segregator aktów prawnych).

Za pomocą wpisu

Uczestniczy również we wszelkich czynnościach związanych z przygotowaniem do odbioru gotowego obiektu budowlanego oraz przekazaniem go do użytkowania. Za pomocą wpisu w dzienniku budowy potwierdza on, że roboty zostały faktycznie wykonane, a wady usunięte. Jeśli zażąda tego inwestor, inspektor nadzoru budowlanego może też kontrolować rozliczenia budowy (promocja 3  w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !