Blog

26.02.2020

Instalacja centralnego ogrzewania uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Instalacja centralnego ogrzewania uprawnienia budowlane

Instalacja centralnego ogrzewania uprawnienia budowlane

Instalacja centralnego ogrzewania musi być poddawana remontowi bieżącemu i kapitalnemu.
Remonty bieżące sprowadza się do usuwania nieszczelności na armaturze instalacji (program uprawnienia budowlane na komputer). Przyczyną przecieków zaworów przy grzejnikach jest zła jakość uszczelnień dławic oraz traktowanie tych zaworów przez użytkowników jako regulacyjne.

Obecnie regulacja tymi zaworami jest niemożliwa, gdyż wprowadzono stałą regulację za pomocą kryz dławiących. Wymiana zaworów grzejnikowych, dwuzłączek lub wymiana uszczelek między ogniwami grzejnika powinna się odbywać przy wyłączonym tylko jednym pionie, tym, na którym powstało uszkodzenie. Pion wyłącza się z pracy przez zakręcenie zaworów odcinających, zainstalowanych na pionach w piwnicach, i zaworu na odpowietrzeniu pionu. Wodę pionu odprowadza się przez kurki spustowe przy zaworach odcinających piony. Po wykonanej naprawie do pionu należy doprowadzić wodę i odpowietrzyć go (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Niezależnie od remontów bieżących instalację co kilka lat należy poddać remontowi kapitalnemu. Konieczność takiego remontu powodowana jest pogarszaniem się ogrzewania pomieszczeń oraz częstością przecieków na armaturze lub skorodowaniem odcinków przewodów. Remont kapitalny instalacji prowadzić można po uprzednim uzyskaniu zgody dostawcy ciepła.
Remont kapitalny w pierwszym rzędzie sprowadza się do przepłukania całej instalacji. Przewody płucze się przez napełnienie ich wodą z wodociągu miejskiego, a następnie wypuszczenie jej przy węźle. Szybkość wypływu nie może być mniejsza od 1,5 m/s. Płukanie należy przeprowadzić kilkakrotnie (uprawnienia budowlane).

Niezależnie od płukania przewodów należy również wypłukać grzejniki. Każdy grzejnik należy odłączyć od instalacji, przenieść na miejsce płukania i po wykręceniu górnego i dolnego korka przepłukać wodą bieżącą doprowadzoną górnym korkiem. Po dokładnym wypłukaniu grzejnik należy poddać próbie na ciśnienie do 0,6 MPa (6 at) i ponownie zainstalować.

Po wykonaniu prac remontowych i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej należy przeprowadzić próbę na gorąco. Ostatnim etapem prac remontowych jest uzupełnienie uszkodzonej izolacji termicznej. Po wykonaniu wszystkich prac wyremontowana instalacja winna być odebrana komisyjnie przez dostawcę ciepła.

Instalacje ciepłej wody

Instalacje ciepłej wody, w zależności od źródła zasilania, podzielić można na miejscowe lub centralne (program egzamin ustny).

Instalacje miejscowe - to instalacje zasilane wodą z podgrzewaczy pojemnościowych z wężownicami w trzonach kuchennych, z pieców węglowych kolumnowych zainstalowanych w łazienkach lub z pieców gazowych wieloczerpalnych i term elektrycznych.
Instalacje centralne ciepłej wody - to instalacje, w których woda podgrzewana jest w wymiennikach zasilanych czynnikiem grzejnym z sieci cieplnych lub wodą czy parą z lokalnych kotłowni (opinie o programie).
Remont instalacji miejscowych ogranicza się najczęściej do remontu lub wymiany urządzeń do podgrzewania wody. W ramach czynności konserwacyjnych likwiduje się przecieki wody z armatury.

Instalacje centralne ciepłej wody są to instalacje, dla których źródłem jest woda ciepła przygotowywana centralnie w wymiennikach ciepła. W zależności od rodzaju czynnika grzejnego wymienniki ciepła mogą być pojemnościowe dla wody lub pary z lokalnych kotłowni oraz wymienniki przeciwprądowe dla wody z sieci cieplnych (segregator aktów prawnych).

Zakres prac remontowych wymienników pojemnościowych sprowadza się do wymiany wężownic lub spawania uszkodzonych płaszczy. W przypadku skorodowania wężownic i płaszczy wymienniki należy wymienić na nowe. Bieżąca konserwacja ogranicza się do likwidacji przecieków z armatury i nieszczelności połączeń. W celu wymiany wężownicy należy wymiennik odłączyć od instalacji wody zimnej i instalacji czynnika grzejnego, zamykając zawory odcinające. Następnie rozkręcić połączenia kołnierzowe przy głowicy wymiennika. Po odkręceniu głowicy należy wyjąć wężownicę, wymieniając ją na nową. Przed ponownym przykręceniem głowicy należy wymienić uszczelkę i wykonać próbę na ciśnienie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku podłączyć wymiennik do instalacji, wykonując próbę na gorąco.

W instalacjach ciepłej wody, zasilanych z sieci cieplnych, stosowane wymienniki przeciwprądowe ze stali nierdzewnej. Są one nierozbieralne i w przypadku awarii wymienia się je na nowe. Urządzeniami, które wymagają stałej kontroli, są pompy cyrkulacyjne. Remont bieżący tych urządzeń ogranicza się do likwidacji przecieków na dławicach, a w razie awarii remont przeprowadza się w specjalistycznych warsztatach (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami