Blog

19.01.2019

Instalacja kanalizacyjna – jak wykonywać podejścia?

W artykule znajdziesz:

Instalacja kanalizacyjna – jak wykonywać podejścia?

Średnica rur, które tworzą podejścia, musi być dopasowane do ilości ścieków, jakie będą nimi spływać (program na komputer). Oznacza to, że parametr ten jest uzależniony od tego, jakie przybory kanalizacyjne przyłączone są do rur. Jedną z ogólnych zasad montażu jest ta, że rury położone bliżej odpływu z budynku nie mogą mieć mniejszej średnicy niż rury na wcześniejszych odcinkach instalacji, ponieważ to przez nie przypływa największa ilość ścieków (program na telefon). Z tego wynika, że średnica podejścia musi być równa lub większa średnicy odpływu z tzw. przyboru sanitarnego, natomiast średnica w pionie kanalizacyjnym musi być przynajmniej równa średnicy największego podłączonego do pionu podejścia.
Przepisy określają wyłącznie minimalne średnice, ale w praktyce zalecane jest zwiększenie średnic przewodów odpływowych w przypadku, gdy ich trasa podejścia ma więcej niż 3 załamania (program na egzamin ustny). Rury o zwiększonej średnicy to pewność lepszego spływu ścieków, ale im są one grubsze, tym trudniej dobrze je ukryć.

Trudności ze spływaniem ścieków

Ważne jest także to, aby poziome odcinki instalacji, w tym m.in. podejścia, były jak najkrótsze, aby uniknąć trudności ze spływaniem ścieków (promocja 3 w 1). Przykładowo, jeśli miska ustępowa jest przyłączona do podejścia o średnicy 10cm, to odległość tego podejścia od pionu nie może przekraczać 1 metra. W przypadku, gdy długość podejścia jest większa, należy wykonać dodatkowe wentylowanie.
W przypadku pozostałych sprzętów, np. pralki, zlewozmywaka czy wanny, przyłącza mogą mieć średnicę 5 cm (segregator). Według przepisów istnieje możliwość wykonania dla bidetu lub pojedynczej umywalki podejścia o średnicy 40 mm – należy jednak pamiętać, że im węższe podejście, tym trudniejszy odpływ. Dla wanny długość podejścia nie może przekraczać 2 m, natomiast dla bidetu czy umywalki 3 m. W przypadku, gdy podejście musi być dłuższe, należy pamiętać o powiększeniu jego średnicy do 70 mm oraz wykonaniu odpowiedniego wentylowania (opinie). W przypadku, gdy do jednego podejścia połączane jest kilka sprzętów, należy pamiętać o uwzględnieniu większych przepływów – w budownictwie jednorodzinnym zwykle nie stosuje się podejść szerszych niż 70 mm.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami