Blog

21.11.2018

Instalacja telekomunikacyjna - wymagania prawne

W artykule znajdziesz:

Instalacja telekomunikacyjna - wymagania prawne

Ważne zmiany w prawie, dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wprowadzono w 2012 roku. Zapisano je w dziale “Wyposażenie techniczne budynków" i zatytułowano: “Instalacja telekomunikacyjna". Zapis ten określa szereg szczegółowych uwarunkowań dla poszczególnych typów budynków.

Oferta: Na naszej stronie dostępne jest pełny pakiet oprogramowania służącego do nauki na uprawnienia budowlane. Zapraszamy do współpracy. Skutecznie przygotujemy Cię do tego najważniejszego egzaminu w Twoim życiu. Przygotowaliśmy już kilkadziesiąt tysięcy osób.

Instalacja telekomunikacyjna - wymagania ogólne - uprawnienia budowlane

Instalacją telekomunikacyjną jest układ elementów wewnątrz budynków, odpowiednio zainstalowanych i połączonych pod względem technicznym i funkcjonalnym. Musi on odpowiadać wymogom prawa budowlanego. Budynkowa instalacja telekomunikacyjna ma do spełnienia dwa podstawowe zadania, a są to:

 •  świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług przez szerokopasmowy dostęp do Internetu, 
 • świadczenie usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości.

Instalacja telekomunikacyjna - wymagania szczegółowe:

 1.  Kanalizacja telekomunikacyjna budynku obejmuje ciąg elementów osłonowych, umożliwiający wprowadzenie i rozprowadzenie po budynku kabli. Założona instalacja telekomunikacyjna wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi nie powinna kolidować z innymi instalacjami w budynku.
 2. Punkt styku budynkowej instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną, realizowany w formie przełącznic telekomunikacyjnych, powinien być usytuowany w oddzielnym pomieszczeniu technicznym, odpowiednio przystosowanym. 
 3. W każdym mieszkaniu w pobliżu wejścia powinna być zainstalowana telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa. 
 4. Wymagane jest odpowiednie okablowanie telekomunikacyjne budynku.
 5. Niezbędne są takie elementy instalacji antenowej, jak antena do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej i inne urządzenia, np. maszt. 
 6. Wśród innych wymagań szczegółowych można wymienić:
 •  zapewnienie bezkolizyjności i bezpieczeństwa instalacji telekomunikacyjnej, 
 • zastosowanie urządzeń ochrony przed przepięciami, 
 • umieszczenie oznakowań ostrzegających przed promieniowaniem optycznym, 
 • odpowiednia klasa odporności ogniowej, gdy chodzi o przepusty instalacyjne, 
 • zabezpieczenie przejść instalacji poniżej poziomu terenu.

Podsumowując, trzeba dodać, że wykonanie zgodne z Polską Normą całej instalacji telekomunikacyjnej, zapewnia komfort i bezpieczeństwo jej użytkowania.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami