Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV


Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV


Co nazywamy urządzeniem elektrycznym?


Każde urządzenie stosowane do takich celów jak: wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie rozdzielanie i użytkowanie energii elektrycznej, a więc: maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, zabezpieczenia, itd. nazywamy urządzeniem elektrycznym.


Jakie rodzaje ochrony przeciwporażeniowej stosuje się w instalacjach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV?


Stosuje się następujące rodzaje ochrony przeciwporażeniowej:

a) ochrona przed dotykiem bezpośrednim, b) ochrona przed dotykiem pośrednim.
Budowa instalacji uziemiającej w instalacjach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV.
Przy wykonywaniu uziomów należy zachować między innymi następujące wymagania:
a) nie zaleca się stosowanie środków chemicznych zmniejszających rezystywność gruntu,
b) głębokość zakopania uziomów poziomych 0,5m do1m,
c) górna część uziomu pionowego poniżej powierzchni gruntu.


Jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim są uznawane w instalacjach pow. 1 kV?


Uznane są następujące typy ochrony:
- ochrona przez obudowę
- ochrona przez przegrodę
- ochrona przez przeszkodę,
- ochrona przez umieszenie poza zasięgiem

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami