Blog

Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 10
30.05.2018

Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

W artykule znajdziesz:

Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV


Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV


Co nazywamy urządzeniem elektrycznym?


Każde urządzenie stosowane do takich celów jak: wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie rozdzielanie i użytkowanie energii elektrycznej, a więc: maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, zabezpieczenia, itd. nazywamy urządzeniem elektrycznym.


Jakie rodzaje ochrony przeciwporażeniowej stosuje się w instalacjach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV?


Stosuje się następujące rodzaje ochrony przeciwporażeniowej:

a) ochrona przed dotykiem bezpośrednim, b) ochrona przed dotykiem pośrednim.
Budowa instalacji uziemiającej w instalacjach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV.
Przy wykonywaniu uziomów należy zachować między innymi następujące wymagania:
a) nie zaleca się stosowanie środków chemicznych zmniejszających rezystywność gruntu,
b) głębokość zakopania uziomów poziomych 0,5m do1m,
c) górna część uziomu pionowego poniżej powierzchni gruntu.


Jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim są uznawane w instalacjach pow. 1 kV?


Uznane są następujące typy ochrony:
- ochrona przez obudowę
- ochrona przez przegrodę
- ochrona przez przeszkodę,
- ochrona przez umieszenie poza zasięgiem

 

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 15 Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 16 Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 17
Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 18
Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 19 Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 20 Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 21
Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 31 Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 32 Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 33
Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 34
Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 35 Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 36 Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 37
Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami