Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV


Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV


Co nazywamy urządzeniem elektrycznym?


Każde urządzenie stosowane do takich celów jak: wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie rozdzielanie i użytkowanie energii elektrycznej, a więc: maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, zabezpieczenia, itd. nazywamy urządzeniem elektrycznym.


Jakie rodzaje ochrony przeciwporażeniowej stosuje się w instalacjach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV?


Stosuje się następujące rodzaje ochrony przeciwporażeniowej:

a) ochrona przed dotykiem bezpośrednim, b) ochrona przed dotykiem pośrednim.
Budowa instalacji uziemiającej w instalacjach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV.
Przy wykonywaniu uziomów należy zachować między innymi następujące wymagania:
a) nie zaleca się stosowanie środków chemicznych zmniejszających rezystywność gruntu,
b) głębokość zakopania uziomów poziomych 0,5m do1m,
c) górna część uziomu pionowego poniżej powierzchni gruntu.


Jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim są uznawane w instalacjach pow. 1 kV?


Uznane są następujące typy ochrony:
- ochrona przez obudowę
- ochrona przez przegrodę
- ochrona przez przeszkodę,
- ochrona przez umieszenie poza zasięgiem

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !