Obliczanie parcia poziomego

Obliczanie parcia poziomego

Bukowski proponuje przy obliczaniu parcia poziomego zastosować wykres parcia przebiegający między wykresem Janssena i wykresem uzyskanym w sposób analityczny przez Naleszkiewieża. Zwraca on równocześnie uwagę, że tylko doświadczenie może być dostatecznym sprawdzianem przyjętych założeń (program uprawnienia budowlane na komputer).
Tego rodzaju sprawdzenie na dużym modelu (1 : 6) przeprowadzono w laboratorium Katedry Konstrukcji Żelbetowych Politechniki Wrocławskiej.

Według teorii opracowanej przez Naleszkiewicza, napowietrzanie nie tylko nie zwiększa parcia materiału sypkiego, ale nawet je zmniejsza. Jedynie tuż nad dnem parcie jest kilkakrotnie większe od parcia statycznego (wg Janssena), nie przekraczając jednak wielkości ciśnienia sprężonego powietrza. Bukowski wprowadza pewną poprawkę do tych wyników i proponuje, by wielkość parcia obliczonego wzorami Janssena pomnożyć przez 1,6 w celu uwzględnienia wpływów dynamicznych przy opróżnianiu zbiornika. Dno natomiast i części ściany o wysokości 60-f-80 cm nad dnem proponuje obliczać na ciśnienie równe ciśnieniu sprężonego powietrza, stosując współczynnik bezpieczeństwa 1,3.

Dotychczasowe wyniki badań w laboratorium Politechniki Wrocławskiej (Katedra Konstrukcji Żelbetowych) wykazują, że parcie poziome w nieznacznym stopniu powiększa się w stosunku do wartości obliczonych wzorami Janssena. W pobliżu dna parcie nie zbyt dużo odbiega od wartości parcia wg Janssena, mnożonych przez współczynnik dynamiczny Wydaje się więc, że sformułowane poprzednio zalecenia ujmują w obecnym stanie wiedzy w sposób najściślejszy wpływ kinetycznego stanu materiału na wielkość jego parcia w silosie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Silosy składające się ze ścian podłużnych, poprzecznych i lejów są ustrojami przestrzennymi, których rozwiązanie należy do najbardziej skomplikowanych zagadnień statyki.

Aby taki system przestrzenny dla ułatwienia obliczeń podzielić na prostsze elementy, należy wprowadzić szereg założeń upraszczających.
Obliczenie wielokomorowego prostokątnego silosu z jego sprężyście zamocowanymi przesuwnymi podporami (w przekroju poziomym) jest problemem przestrzennym, który właściwie nie znalazł jeszcze zadowalającego rozwiązania.

Obliczenia statyczne

Obliczenie ścian. W przypadku komór prostokątnych, których kształt znacznie odbiega od kwadratu, nie można rozpatrywać dowolnie wybranej komory jako ramy zamkniętej i obliczać jej bez uwzględnienia wpływu oddziaływania sąsiednich komór. Wpływ połączenia komór silosów na wielkość momentów wywołanych obciążeniem sąsiednich komór jest tym większy, im bardziej kształt komory różni się od kwadratu (uprawnienia budowlane).

Wszystkie ściany, dowolnie wybranej z zespołu wielokomorowego komory kwadratowej A, podlegają od parcia materiału sypkiego jednakowym ugięciom w ich punktach środkowych. Z tego powodu punkty skrzyżowania (narożne) ścian nie doznają obrotu i nie wywołują odkształcenia ścian sąsiednich komór zespołu (opinie o programie).
Są to więc momenty zamocowania i momenty przęsłowe belki całkowicie utwierdzonej na obu podporach.

Metoda Crossa w porównaniu z innymi metodami daje duże ułatwienie przy obliczaniu prostokątnych silosów wielokomorowych, należy jednak dla każdego schematu obciążeń wykonać nową iterację. Przy układzie symetrycznym wykonuje się iterację, korzystając z właściwości symetrii danego układu; należy przy tym wprowadzić do rachunku odpowiednio zmienione sztywności przeciętych prętów (segregator aktów prawnych).
Przy układzie niesymetrycznym znacznie szybciej dochodzi się do celu za pomocą metody krakowianów, gdyż wszystkie schematy obciążeń rozważa się w tym przypadku jednocześnie.
Praktyka wykazuje, że w przypadku układu wielokomorowego (więcej niż 3 komory) wpływ obciążonej komory na komory sąsiednie jest ograniczony.

Przy większych obiektach, gdy głębokość leja dochodzi do 10-12 m i przy szczególnie ciężkich materiałach wypełniających (np. rudy żelaza, miedzi itp.), należy stosować metody dokładniejsze, dające rzeczywiste wartości naprężeń i umożliwiające bardziej ekonomiczne zaprojektowanie konstrukcji (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !