Blog

27.01.2020

Instalacje odbiorcze oświetleniowe lub siłowe

Instalacje odbiorcze oświetleniowe lub siłowe

Instalacje odbiorcze oświetleniowe lub siłowe

Instalacje odbiorcze oświetleniowe lub siłowe składające się z obwodów instalacyjnych i punktów (zwanych wypustami) są elementami najbardziej narażonymi na zniszczenie wskutek uszkodzeń mechanicznych i wskutek niewłaściwej eksploatacji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Najbardziej narażony na zniszczenie jest osprzęt instalacyjny, jak wyłączniki i gniazda wtyczkowe, gdyż ich osłony są zwykle z kruchego bakelitu, porcelany lub szkła, oraz instalacje natynkowe. Zniszczeniu również ulegają wyłączniki i przełączniki na skutek przeciążenia ich zbyt dużym prądem lub wskutek zbyt słabego docisku sprężynek. W ostatnim przypadku następuje iskrzenie sprężynek po przyłączeniu odbiorników do sieci, co prowadzi do wypalania się części metalowych osprzętu.

W gniazdach wtyczkowych następuje często wypalanie się metalowych części wskutek niedostatecznego styku między bolcami wtyczki i tulejkami gniazda, co powoduje iskrzenie występujące w miejscach słabego styku oraz znaczne nagrzanie się całego gniazda i wtyczki. Zdarzyć się niekiedy może, że wysoka temperatura metalowych części gniazda lub wtyczki może spowodować zapalenie się izolacji na przewodach instalacyjnych i spowodować pożar.Również przeciążenie prądem (prąd wyższy od przewidzianego w normach) przewodu powoduje po pewnym czasie nagrzanie się go do takiej temperatury, przy której następuje kruszenie się lub nawet zwęglanie izolacji gumowej na przeciążonym przewodzie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W wyniku tych zjawisk następują zwykle zwarcia między przewodami przeciążonego obwodu, które prowadzą do poważnych awarii.

Zdarzające się niekiedy w instalacjach wewnętrznych uziemienia się przewodów można wykryć za pomocą licznika energii elektrycznej. Obracanie się tarczy licznika po wyłączeniu wszystkich odbiorników i lamp jest dowodem istnienia uziemienia w instalacji. W takim przypadku należy niezwłocznie przystąpić do wyszukania miejsca uziemienia metodą „kolejnych wyłączeń”, tj. przez kolejne wyłączanie obwodów zasilanych z badanego licznika. Przy wykręceniu bez pieczników z obwodu uziemionego tarcza licznika zatrzyma się. Po ustaleniu obwodu, w którym istnieje uziemienie, należy przystąpić do rozłączenia przewodów w puszkach rozgałęźnych, postępując od krańcowych punktów (uprawnienia budowlane).
Odłączenie punktu uziemionego powoduje zatrzymanie się tarczy licznika.

Punkt uziemiający

Po znalezieniu punktu uziemiającego instalację należy go odizolować za pomocą taśmy izolacyjnej. Jeżeli zaś uziemienie spowodowane było mocnym zawilgoceniem przewodów, należy cały odcinek wilgotnych przewodów wymienić na nowy. W zakres konserwacji instalacji odbiorczych oświetleniowych i siłowych wchodzą następujące czynności:
a) Przeglądanie raz na rok wyłączników i przełączników oraz gniazdek wtyczkowych, przy jednoczesnym sprawdzeniu stanu powierzchni części metalowych osprzętu.
W przypadku stwierdzenia iskrzenia w wyłączniku lub przełączniku należy powiększyć docisk między częściami kontaktującymi się przez pod- gięcie sprężynek dociskowych (program egzamin ustny).
b) Przeprowadzanie okresowych przeglądów i sprawdzanie izolacji wszystkich wewnętrznych obwodów instalacyjnych w następujących terminach:
1) w instalacjach podtynkowych założonych na ścianach suchych (w kondygnacjach nadziemnych domów mieszkalnych) - jeden raz na 3 lata; w takich instalacjach przeglądowi podlegają puszki przelotowe i odgałęźne, osprzęt i gniazda bezpiecznikowe;
2) w instalacjach podtynkowych założonych na ścianach kondygnacji suterenowych - raz na rok;
3) w instalacjach natynkowych wykonanych przewodami w rurkach izolacyjnych, przewodami płaszczowymi, kabelkowymi itp. - raz na rok; w takich instalacjach przeglądowi podlegają puszki przelotowe i odgałęźne, osprzęt, gniazda bezpiecznikowe, zewnętrzny stan obwodów i uchwyty dystansowe (opinie o programie);
4) każdorazowo dla wszystkich rodzajów instalacji założonych na ścianie, w przypadku zawilgocenia lub zamoczenia spowodowanego, np. zaciekiem wskutek uszkodzenia dachu lub pęknięciem rury wodociągowej.
c) Sprawdzanie za pomocą induktora stanów izolacji badanych obwodów (segregator aktów prawnych).
Najniższa dopuszczalna oporność izolacji wynosić powinna w instalacjach jednofazowych i trójfazowych 3 X 220 V - 220 000 omów, w instalacjach zaś trójfazowych 380 (220 V) (czteroprzewodowych) - 380 000 omów.
Badanie oporności izolacji przewodów można rozpocząć po wyłączeniu spod napięcia całego badanego obwodu oraz po wyłączeniu z tego obwodu wszystkich odbiorników łącznie z żarówkami.
d) Wymiana przepalonych wkładek topikowych na nowe.
e) Wymiana zniszczonych wyłączników lub gniazd wtyczkowych W przypadku gdy osłona ich jest uszkodzona (obnażone są metalowe części znajdujące się pod napięciem), gdy wypalone są części metalowe lub bakelitowe (stanowiące osłonę izolacyjną), lub gdy metalowe tulejki straciły wskutek przegrzania się materiału wymaganą sprężystość oraz gdy osłona bakelitowa uległa zwęgleniu (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami