Blog

30.05.2018

Instalacje przeciwporażeniowe i odgromowe w polskim budownictwie

W artykule znajdziesz:

Instalacje przeciwporażeniowe i odgromowe w polskim budownictwie


Przeciwdziałanie uszkodzeniom odgromowym obiektów

 

Uszkodzenie obiektu budowlanego może być wynikiem wyładowań atmosferycznych. Wiele osób ignoruje ten fakt, a nietrudno o przykłady najdoskonalej świadczące o niebezpiecznym żywiole piorunu.

 

Tragiczne efekty nieodpowiedniej instalacji odgromowej na przykładzie pożaru rafinerii naftowej w Czechowicach-Dziedzicach

 

Dzień 26 czerwca 1971 był słoneczny i aż do wieczora nic nie zapowiadało tragedii. Wówczas na horyzoncie pojawiły się ciemne, burzowe chmury i wyładowania atmosferyczne. Większość mieszkańców okolicy sądziła, iż dramat zakończony, bo wkrótce wiatr niebo rozchmurzył. Wtem, o godzinie 19:50 rozległ się błysk, a po nim usłyszano grzmot i huk. Piorun trafił w zawór jednego z trzech zbiorników nafty.

Efekty niespodziewanego uderzenia były tragiczne. W pożarze i wskutek licznych wybuchów substancji łatwopalnych śmierć poniosło trzydzieści siedem osób. W akcji ratunkowej udział brało dwa tysiące sześćset dziesięć strażaków, trzysta trzynaście samochodów gaśniczych i dwieście dwadzieścia siedem ton chemicznych środków gaśniczych.

 

Instalacje przeciwporażeniowe i odgromowe w polskim budownictwie

Szkodliwe skutki wyładowań atmosferycznych są pomniejszane dzięki budowie skutecznych instalacji przeciwpożarowych. Konstrukcje odgromowe i przeciwporażeniowe są częścią budownictwa elektryki. Stosowane w zwyczajowym miejscu przebywania ludności oraz lokalizacjach cennych dóbr. Chronią życie, zdrowie i czas włożony w pracę do uzyskania dóbr.

 

Instalacja odgromowa to zwieńczone rurową iglicą i wyprowadzone poprzez uziomy do gruntowych prętów rezystujących (<10 Om) elektryczno-przewodzące ozwojowanie budowli. Ważnym elementem instalacji jest elektryczny ogranicznik. Montowany za antenami odbiorników radio-telewizyjnych uodparnia domowe instalacje elektryczne przed niszczącą dozą elektryczności. Ostatnim z najważniejszych elementów konstrukcji jest wyrównawcza listwa otokowa. Poza tym zestawy odgromowe należy wyposażyć w uchwyty lub chwytaki oraz zaciski probiercze do pomiaru rezystancji uziomu i ciągłości galwanicznej.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami