Instalacje przeciwporażeniowe i odgromowe w polskim budownictwie


Przeciwdziałanie uszkodzeniom odgromowym obiektów

 

Uszkodzenie obiektu budowlanego może być wynikiem wyładowań atmosferycznych. Wiele osób ignoruje ten fakt, a nietrudno o przykłady najdoskonalej świadczące o niebezpiecznym żywiole piorunu.

 

Tragiczne efekty nieodpowiedniej instalacji odgromowej na przykładzie pożaru rafinerii naftowej w Czechowicach-Dziedzicach

 

Dzień 26 czerwca 1971 był słoneczny i aż do wieczora nic nie zapowiadało tragedii. Wówczas na horyzoncie pojawiły się ciemne, burzowe chmury i wyładowania atmosferyczne. Większość mieszkańców okolicy sądziła, iż dramat zakończony, bo wkrótce wiatr niebo rozchmurzył. Wtem, o godzinie 19:50 rozległ się błysk, a po nim usłyszano grzmot i huk. Piorun trafił w zawór jednego z trzech zbiorników nafty.

Efekty niespodziewanego uderzenia były tragiczne. W pożarze i wskutek licznych wybuchów substancji łatwopalnych śmierć poniosło trzydzieści siedem osób. W akcji ratunkowej udział brało dwa tysiące sześćset dziesięć strażaków, trzysta trzynaście samochodów gaśniczych i dwieście dwadzieścia siedem ton chemicznych środków gaśniczych.

 

Instalacje przeciwporażeniowe i odgromowe w polskim budownictwie

Szkodliwe skutki wyładowań atmosferycznych są pomniejszane dzięki budowie skutecznych instalacji przeciwpożarowych. Konstrukcje odgromowe i przeciwporażeniowe są częścią budownictwa elektryki. Stosowane w zwyczajowym miejscu przebywania ludności oraz lokalizacjach cennych dóbr. Chronią życie, zdrowie i czas włożony w pracę do uzyskania dóbr.

 

Instalacja odgromowa to zwieńczone rurową iglicą i wyprowadzone poprzez uziomy do gruntowych prętów rezystujących (<10 Om) elektryczno-przewodzące ozwojowanie budowli. Ważnym elementem instalacji jest elektryczny ogranicznik. Montowany za antenami odbiorników radio-telewizyjnych uodparnia domowe instalacje elektryczne przed niszczącą dozą elektryczności. Ostatnim z najważniejszych elementów konstrukcji jest wyrównawcza listwa otokowa. Poza tym zestawy odgromowe należy wyposażyć w uchwyty lub chwytaki oraz zaciski probiercze do pomiaru rezystancji uziomu i ciągłości galwanicznej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami