Blog

30.05.2018

Instalacje wodociągowe normy na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Instalacje wodociągowe normy na uprawnienia budowlane


Instalacje wodociągowe normy na uprawnienia budowlane

 

Reklama: W skład oferty wchodzi program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon/tablet. Dodatkowo w programie tym zawarty jest tryb Egzaminu Ustnego. Posiadamy również program JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017, który zawiera wszystkie aktualne przepisy budowlane. Licencje do wszystkich tych programów możesz zakupić pojedynczo lub w pakiecie 2 w 1 lub 3 w 1. Przeczytaj opinie o nas.

 

Według jakich zasad projektant powinien dokonać doboru wodomierza wirnikowego?


Doboru wodomierza wirnikowego należy dokonać wg następujących zasad: ustalić przepływ obliczeniowy wody dla budynku lub jego części, jeżeli przewiduje się więcej niż jedno podłączenie wodociągowe, ustalić umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza, dobrać wodomierz, porównując umowny przepływ obliczeniowy z maksymalnym strumieniem objętości podanym przez producenta, dla dobranego wodomierza ustalić na podstawie danych producenta stratę ciśnienia odpowiadającą przepływowi obliczeniowemu wody przez wodomierz. Doboru innego urządzenia do pomiaru objętości, strumienia objętości należy dokonać wg zaleceń producenta urządzenia pomiarowego.

 

Kiedy i jak powinna być zrealizowana ochrona przed wzrostem ciśnienia w instalacjach wodociągowych?


Jeżeli w obszarze centralnego zasilania występują systematycznie w połączeniu z wodociągowym ciśnienia wyższe od 1,5-krotnego ciśnienia wymaganego dla danej instalacji, to na połączeniu należy zainstalować urządzenie do redukcji ciśnienia do wartości 1,5-krotnego ciśnienia wymaganego dla danej instalacji. Zawory bezpieczeństwa powinny być instalowane zgodnie z przepisami Dozoru Technicznego.


Czy instalacje wodociągowe w których występują elementy z miedzi lub jej stopów mogą zawierać elementy ze stali ocynkowanej?


Mogą zawierać elementy ze stali ocynkowanej pod warunkiem zachowania określonej kolejności montażu (zasada następstwa materiałowego). Postępując w kierunku przepływu wody cała instalacja za pierwszym elementem miedzianym musi być wykonana z miedzi (jej stopów).


Jakim obciążeniom poddawane są rurociągi ciśnieniowe i grawitacyjne ułożone w gruncie, które należy uwzględniać przy ich projektowaniu?


Obciążenia rurociągu podzielić można: obciążenia stałe lub zmienne długotrwałe spowodowane ciężarem nawierzchni, gruntu, rurociągu i wody gruntowej, obciążenie zmienne zależne od ciężaru medium w rurociągu, obciążenie zmienne wynikające z obciążenia naziomu.

 

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami