Blog

23.10.2020

Instalacje zewnętrzne na kominie

Instalacje zewnętrzne na kominie

Instalacje zewnętrzne na kominie

Tylko przy trudnościach z hydroodpopielaniem i w mniejszych zakładach żużel i popiół odwozi się ręcznie lub kolejką (nadziemną lub linową napowietrzną) na hałdę (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do instalacji zalicza się w kominach urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne konieczne do ochrony komina przed wyładowaniami atmosferycznymi, oświetlenie lotnicze, urządzenia do wyjścia na komin z zewnątrz i od wewnątrz, jak również urządzenia zabezpieczające prawidłową jego eksploatację np. leje odpopielające czy zbiorniki popiołu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Stosunkowo rzadziej spotyka się instalacje dodatkowe na trzonie komina, jak np. zbiorniki na wodę lub oświetlenie reklamowe.
Do instalacji zewnętrznych zalicza się: galerie spocznikowo-oświetleniowe, drabiny zewnętrzne, urządzenia odgromowe oraz oświetlenie komina.

Galerie spocznikowo-oświetleniowe (uprawnienia budowlane). Zadaniem galerii spocznikowo oświetleniowych jest podtrzymanie nocnego oświetlenia komina (tzw. oświetlenia lotniczego, przeszkodowego), ułatwienie kontroli komina od zewnątrz oraz umożliwienie odpoczynku przy wyjściu na komin. Rozmieszczenie galerii uwarunkowane jest przede wszystkim przepisami władz lotniczych dotyczącymi umieszczenia oświetlenia.

Przepisy te żądają, aby wysokie kominy miały oświetlenie przy głowicy (ok. 3 m poniżej poziomu wylotowego) oraz na trzonie w odległości nie większej niż co 45 m, poczynając od wysokości 55 m. Odległości galerii wyznacza się więc w zależności od wysokości komina, przy czym odległości te nie muszą być takie same. W miastach i w obszarach tzw. stożka lądowania w pobliżu lotnisk, światła potrzebne są przy kominach o wysokości od 30 m. Oświetlenie koloru czerwonego zapala się ze zmierzchem. Włączenie świateł następuje na dole. Kontrolę oświetlenia oraz oczyszczanie lamp wykonuje się okresowo, korzystając z galerii oświetleniowych (program egzamin ustny). Galerie wykonuje się prawie wyłącznie jako wsporniki stalowe, przymocowane do specjalnych trzpieni, zabetonowanych w trzonie komina w czasie jego wznoszenia. Następnie montuje się wsporniki stalowe przyśrubowując je do trzpieni i układa się na wspornikach blachę stalową, płyty ażurowe lub pręty, które przyspawane są do ramek.

Drabiny zewnętrzne

Galerie można również zmontować na dwóch taśmach stalowych ściągniętych na trzonie klamrami. Wsporniki są wtedy przyspawane do taśm.
Drabiny zewnętrzne służą do wejścia na trzon komina w celu oględzin trzonu, obsługi świateł i kontroli urządzeń odgromowych. Drabinki o długości 2,5 m zaczepione są za pomocą śrub do trzpieni umieszczonych w trzonie komina w czasie betonowania (opinie o programie).

Do drabinek przymocowane są pałąki ochronne oraz, ostatnio coraz częściej stosowane, pręty pionowe obramowujące wejście, które zabezpieczają przed odpadnięciem człowieka od drabinki, a przede wszystkim zmniejszają tzw. lęk przestrzeni. Drabinki kończą się 3 m ponad terenem, aby utrudnić wejście osobom niepowołanym. Polskie Normy (PN/B-03004) żądają, aby odstępy prętów nie przekraczały 40 cm, szerokość również 40 cm, a średnica szczebli (jeśli stosuje się oddzielnie szczeble włazowe) wynosiła minimum 20 mm.
Elementy stalowe narażone na działania atmosferyczne powinny być zabezpieczone przed korozją (segregator aktów prawnych).

Ochrona ta jest szczególnie ważna przy głowicy, gdzie dodatkowo dochodzi możliwość korozji chemicznej pod wpływem gazów wydobywających się z komina. Ochroną taką może być pomalowanie farbą kwasoodporną, farbą chloro-kauczukową lub lakierem asfaltowym - na podkładzie z minii.
I c J Urządzenia odgromowe. Kominy należą do budowli szczególnie narażonych na działanie wyładowań atmosferycznych. Zagrożenie piorunowe jest tu prawie zawsze „duże” (określenie wg normy PN/E-05003), tj. wymagające urządzenia ochronnego. Urządzenie takie zainstalowane na kominie chroni sąsiednie budowle.

Strefa chroniona dla pojedynczego komina ma kształt zbliżony do stożka o wysokości komina h i promieniu podstawy r = 1,5 h (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami