Blog

30.05.2018

Instalacyjne gazowe, wentylacyjne, cieplne, wodociągowe i kanalizacyjne

W artykule znajdziesz:

Instalacyjne gazowe, wentylacyjne, cieplne, wodociągowe i kanalizacyjne


Uprawnienia budowlane – specjalność instalacyjna

 

Uprawnienia budowlane związane ze specjalnością instalacyjną mogą dotyczyć urządzeń, sieci i instalacji telekomunikacyjnych, cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia obejmują prace związane z wybraną specjalnością i mogą być nadane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

 

Uprawnienia budowlane instalacyjne gazowe, wentylacyjne, cieplne, wodociągowe i kanalizacyjne

 

Uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, cieplnych, wodociągowych wentylacyjnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń mogą upoważniać do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi. W prypadku, gdy uprawnienia instalacyjna nadane są w ograniczonym zakresie, upoważniają one do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w obiektach o kubaturze nie większej niż 1000 metrów sześciennych.

Uprawnienia budowlane instalacyjne elektryczne i elektroenergetyczne

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upoważniają do projektowania obiektów budowlanych lub/i do kierowania pracami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takimi jak:


• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
• sieci trakcyjne kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe,
• sieci trakcyjne metra wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania,
• instalacje elektrycznego ogrzewania pojazdów.


Uprawnienia w tej specjalności w ograniczonym zakresie upoważniają do projektowania obiektów budowlanych lub do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji i przyłączy o maksymalnym napięciu 1kV i maksymalnej kubaturze obiektów budowlanych 1000 metrów sześciennych.

 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej

 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawnia do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Uprawnienia w ograniczonym zakresie obejmują wyłącznie lokalne linie i instalacje.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami