Instalacyjne gazowe, wentylacyjne, cieplne, wodociągowe i kanalizacyjne


Uprawnienia budowlane – specjalność instalacyjna

 

Uprawnienia budowlane związane ze specjalnością instalacyjną mogą dotyczyć urządzeń, sieci i instalacji telekomunikacyjnych, cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia obejmują prace związane z wybraną specjalnością i mogą być nadane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

 

Uprawnienia budowlane instalacyjne gazowe, wentylacyjne, cieplne, wodociągowe i kanalizacyjne

 

Uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, cieplnych, wodociągowych wentylacyjnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń mogą upoważniać do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi. W prypadku, gdy uprawnienia instalacyjna nadane są w ograniczonym zakresie, upoważniają one do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w obiektach o kubaturze nie większej niż 1000 metrów sześciennych.

Uprawnienia budowlane instalacyjne elektryczne i elektroenergetyczne

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upoważniają do projektowania obiektów budowlanych lub/i do kierowania pracami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takimi jak:


• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
• sieci trakcyjne kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe,
• sieci trakcyjne metra wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania,
• instalacje elektrycznego ogrzewania pojazdów.


Uprawnienia w tej specjalności w ograniczonym zakresie upoważniają do projektowania obiektów budowlanych lub do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji i przyłączy o maksymalnym napięciu 1kV i maksymalnej kubaturze obiektów budowlanych 1000 metrów sześciennych.

 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej

 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawnia do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Uprawnienia w ograniczonym zakresie obejmują wyłącznie lokalne linie i instalacje.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami