Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki?

Inwestor to, zgodnie z ustawą prawo budowlane, uczestnik procesu budowy, który odpowiada za inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie procesu budowy. To właśnie on zawiera umowę na roboty drogowe z wykonawcą (program na komputer). Podstawowym obowiązkiem każdego inwestora jest takie zorganizowanie procesu budowy, aby była ona zgodna z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Inwestor może być także zobowiązany do sporządzenia raportu oddziaływania prowadzonej inwestycji na środowisko czy do uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy – zależy to od charakteru i wielkości budowy oraz stanu prawnego terenu, na którym jest prowadzona (program na telefon).

Konieczność zatrudnienia kierownika budowy

Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki?

Inwestor składa też zgłoszenie o budowie lub występuje o wydanie pozwolenia na budowę (program na egzamin ustny).
Jeśli prowadzenie danej budowy związane jest ze zwiększonym niebezpieczeństwem wypadku lub czas budowy jest wydłużony, to obowiązkiem inwestora jest zapewnienie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (promocja 3 w 1). Inwestor ma obowiązek zorganizowania inwestycji w taki sposób, aby kierowały nią i nadzorowały osoby odpowiednio do tego przygotowane. Oznacza to konieczność zatrudnienia kierownika budowy, mającego uprawnienia budowlane (segregator). W przypadku bardzo skomplikowanych inwestycji inwestor może być zobowiązany do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (opinie).
Bardzo ważnym etapem procesu budowlanego jest przekazanie przez inwestora terenu budowy wykonawcy. Według przepisów kodeksu cywilnego powoduje to przeniesienie odpowiedzialności za szkody na terenie inwestycji na wykonawcę, aż do momentu, gdy obiekt zostanie oddany do użytkowania. Teren budowy musi być przyjęty przez wykonawcę protokolarnie. Na inwestorze spoczywa też obowiązek zawiadomienia właściwych organów o planowanych pracach, m.in. o terminie rozpoczęcia robót, ich zakończeniu oraz przystąpieniu do użytkowania obiektu. Inwestor jest upraw nony do odstąpienia od umowy, jeśli wykonawca wykonuje swoje obowiązki nierzetelnie. Musi ob wówczas zapłacić odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku stwierdzenia usterek ma prawo wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do momentu usunięcia wad.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !