Inżynier budowlany – jak nim zostać?

Inżynier budowlany zajmuje się nowymi inwestycjami budowlanymi oraz przekształcaniem tych, które już istnieją (program na komputer). Jest to jedna z osób, nazywanych uczestnikami procesu budowlanego. Inżynier może zajmować się wznoszeniem budowli, konserwacją i remontem budynków oraz przekształcaniem obiektów budowlanych (program na telefon). Specjalista ten jest niezbędny nie tylko w przypadku inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym, ale również z budownictwem przemysłowym, komunikacyjnym, publicznym i państwowym. Prowadzi on również nadzór na budową dróg i kolei, budynków sakralnych, kościołów czy budynków obronnych (program na egzamin ustny).

Doskonalenie swoich umiejętności

Inżynier budowlany – jak nim zostać?

Zakres obowiązków inżyniera budowy na przestrzeni lat pozostał na podobnym poziomie (promocja 3 w 1). Oczywiście ze względu na postęp technologiczny niektóre funkcje uległy zmianie, a dzięki nowoczesnym programom komputerowym wiele prac jest znacznie łatwiejszych. Zmianie nie uległo jednak to, że w zawodzie tym szczególnie ceniona jest umiejętność logicznego myślenia, wyliczenia matematyczne, ścisły umysł oraz precyzja. Inżynier budowlany musi też stale doskonalić swoje umiejętności, ponieważ w dobie inteligentnych budynków znajomość najnowocześniejszych technologii oraz innowacyjnych materiałów budowlanych jest niezbędna (segregator).
Podstawowym warunkiem, niezbędnym do zostania inżynierem budownictwa, jest ukończenie studiów wyższych – konieczne jest posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera. W czasie studiów przyszły inżynier wybiera specjalizację, która będzie związana z jego przyszłą pracą zawodową, np.:
• technologia i organizacja budownictwa,
• konstrukcje budowlane i inżynieryjne,
• drogi, ulice i lotniska itp.
Studia to czas na zdobycie niezbędnej w tym zawodzie wiedzy z zakresu chemii, fizyki, geometrii, matematyki czy mechaniki ogólnej (opinie). Po ukończeniu studiów przyszły inżynier musi jeszcze skończyć praktyki zawodowe – minimalny czas trwania takich praktyk to 2 lata. Co ważne, można je rozpocząć już po ukończeniu 3 roku studiów, dzięki czemu droga do zdobycia uprawnień budowlanych niezbędnych w tym zawodzie jest znacznie krótsza.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !