Inżynier budownictwa i architekt – pokrewne zawody

 

Inżynier budownictwa i architekt – pokrewne zawody

Dla obiektów budowlanych duże znaczenie ma nie tylko ich konstrukcja, ale także forma i funkcja. Każdy z tych czynników współgra ze sobą i wzajemnie na siebie wpływa (program na komputer). Twórczy proces projektowania polega na tym, aby uwzględnić każdy z tych aspektów w taki sposób, aby zachować między nimi równowagę.

Architekt, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, odpowiada przede wszystkim za wygląd obiektu, który wymaga projektowania architektonicznego, a także za odpowiednie wkomponowanie tego obiektu w już istniejącą zabudowę (program na telefon). Jest to specjalista, który posiada wiedzę techniczną związaną z projektowaniem obiektów budowlanych, w tym zarówno budynków, jak i niektórych obiektów przestrzennych (program egzamin ustny).

Inżynier budownictwa pełni nieco inną rolę w procesie budowlanym. Otóż odpowiada on za szeroko pojętą konstrukcję obiektu, czyli m.in. za to jak oraz z czego będzie on zbudowany. Ponadto realizuje on wizję stworzoną przez architekta, czyli zamienia szkic na projekt, w którym zastosowane są konkretne rozwiązania wynikające z wyliczeń oraz wiedzy inżynierskiej. Określa on każdy element budowlany, a w przypadku budowli odpowiada również za takie kwestie, jak wygląd i funkcja obiektu oraz jego wkomponowanie w zabudowę, która już istnieje (opinie o programie). Co ważne, inżynier jest specjalistą, które posiada odpowiednią wiedzę, pozwalającą na projektowanie obiektów budowlanych – potwierdzeniem jego kompetencji są uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Projekt zagospodarowania terenu


W przypadku wielu obiektów nie ma konieczności udziału architekta (segregator aktów prawnych). Dotyczy to przede wszystkim tych obiektów, których forma architektoniczna jest prosta, np. silosów, zbiorników, wiat czy sieci kanalizacyjnych. Dla takich obiektów nie ma też konieczności, aby projekt zagospodarowania terenu bądź działki wymagał udziału architekta. Istnienie wiele aspektów projektowania, które mogą obyć się bez udziału inżyniera czy architekta (promocja 3  w 1). Co więcej, wiele czynności, które są związane z projektowaniem, może wykonać zarówno architekt, jak i inżynier budownictwa.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !