Blog

Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 10
29.09.2019

Inżynier budownictwa i architekt – pokrewne zawody

W artykule znajdziesz:

Inżynier budownictwa i architekt – pokrewne zawody

 

Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 11
Inżynier budownictwa i architekt – pokrewne zawody

Dla obiektów budowlanych duże znaczenie ma nie tylko ich konstrukcja, ale także forma i funkcja. Każdy z tych czynników współgra ze sobą i wzajemnie na siebie wpływa (program na komputer). Twórczy proces projektowania polega na tym, aby uwzględnić każdy z tych aspektów w taki sposób, aby zachować między nimi równowagę.

Architekt, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, odpowiada przede wszystkim za wygląd obiektu, który wymaga projektowania architektonicznego, a także za odpowiednie wkomponowanie tego obiektu w już istniejącą zabudowę (program na telefon). Jest to specjalista, który posiada wiedzę techniczną związaną z projektowaniem obiektów budowlanych, w tym zarówno budynków, jak i niektórych obiektów przestrzennych (program egzamin ustny).

Inżynier budownictwa pełni nieco inną rolę w procesie budowlanym. Otóż odpowiada on za szeroko pojętą konstrukcję obiektu, czyli m.in. za to jak oraz z czego będzie on zbudowany. Ponadto realizuje on wizję stworzoną przez architekta, czyli zamienia szkic na projekt, w którym zastosowane są konkretne rozwiązania wynikające z wyliczeń oraz wiedzy inżynierskiej. Określa on każdy element budowlany, a w przypadku budowli odpowiada również za takie kwestie, jak wygląd i funkcja obiektu oraz jego wkomponowanie w zabudowę, która już istnieje (opinie o programie). Co ważne, inżynier jest specjalistą, które posiada odpowiednią wiedzę, pozwalającą na projektowanie obiektów budowlanych – potwierdzeniem jego kompetencji są uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Projekt zagospodarowania terenu


W przypadku wielu obiektów nie ma konieczności udziału architekta (segregator aktów prawnych). Dotyczy to przede wszystkim tych obiektów, których forma architektoniczna jest prosta, np. silosów, zbiorników, wiat czy sieci kanalizacyjnych. Dla takich obiektów nie ma też konieczności, aby projekt zagospodarowania terenu bądź działki wymagał udziału architekta. Istnienie wiele aspektów projektowania, które mogą obyć się bez udziału inżyniera czy architekta (promocja 3  w 1). Co więcej, wiele czynności, które są związane z projektowaniem, może wykonać zarówno architekt, jak i inżynier budownictwa.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 16 Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 17 Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 18
Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 19
Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 20 Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 21 Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 22
Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 32 Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 33 Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 34
Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 35
Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 36 Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 37 Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 38
Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozwiązania układów funkcjonalnych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami