Blog

12.04.2019

Inżynier budownictwa – jakie są wymagania związane z tym zawodem?

W artykule znajdziesz:

Inżynier budownictwa – jakie są wymagania związane z tym zawodem?

Inżynier budownictwa to osoba, która projektuje oraz planuje obiekty budowlane, zajmuje się opracowywaniem technologii budowy oraz kontrolowaniem i nadzorowaniem poszczególnych etapów budowy (program na komputer). Jest to zawód zaufania publicznego, dlatego może go wykonywać wyłącznie osoba mająca uprawnienia budowlane, czyli prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W pracy inżyniera ważne są nie tylko uprawnienia, ale również odpowiednie predyspozycje. Taka osoba musi cechować się precyzją i ścisłością myślenia, a także posiadać wyobraźnię przestrzenną (program na telefon). Konieczne jest również posiadanie zdolności matematycznych i geometrycznych, znajomość rysunku technicznego i programów, które wykorzystywane są do tworzenia projektów. Przyda się też dobra pamięć, twórcze myślenie i umiejętność połączenia wiedzy technicznej z umiejętnościami praktycznymi (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Praca inżyniera budownictwa

Inżynier budownictwa – jakie są wymagania związane z tym zawodem?

Jeśli inżynier budownictwa pracuje jako kierownik budowy, to musi też posiadać umiejętność kierowania zespołem pracowników (program na egzamin ustny). W związku z tym, że osoba taka ponosi odpowiedzialność za zdrowie oraz bezpieczeństwo osób, które będą później korzystać z efektów jej pracy, konieczne w tym zawodzie cechy to również odpowiedzialność i rzetelność.
Praca inżyniera budownictwa zależy od tego, jakie zajmuje on stanowisko (promocja 3 w 1). Jeśli zajmuje się projektowaniem, to większość czasu spędza w biurze projektowym, a od czasu do czasu udaje się na teren budowy. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku pracy na stanowisku kierownika budowy – wówczas większość czasu inżynier spędza na placu budowy, co wiąże się z różnymi zagrożeniami oraz uciążliwościami wynikającymi z warunków atmosferycznych (segregator). W przypadku pracownika badawczo-rozwojowego praca jest przede wszystkim biurowa i polega na sporządzaniu analiz oraz przeprowadzaniu badań w przemysłowych laboratoriach. Osoby, które kończą studia budowlane, najczęściej starają się o uzyskanie uprawnień budowlanych, odbywając praktyki w firmach budowlanych lub biurach projektowych (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami