Blog

09.08.2019

Inżynier budownictwa – przepisy

W artykule znajdziesz:

Inżynier budownictwa – przepisy


Obowiązujące przepisy są jednoznaczne – aby inżynier budownictwa mógł pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, musi nie tylko posiadać uprawnienia budowlane, ale również być członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (program na komputer). Od samego początku swojego istnienia izba walczy o to, aby zawód inżyniera budownictwa był odpowiednio uwarunkowany. Wprowadza ona wysokie standardy pracy, które związane są z odpowiedzialnością zawodową inżynierów budownictwa. Odpowiedzialność ta dotyczy każdego inżyniera bez względu na pełnione funkcje i stanowiska.

Inżynier budownictwa – przepisy

Izba pełni też nadzór nad wysokim poziom przyznawania uprawnień budowlanych w Polsce, poprzez prowadzenia profesjonalnego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na uprawnienia budowlane (program na telefon).
Zawód inżyniera budownictwa jest prawnie zaliczony do zawodów zaufania publicznego. Oznacza to, że muszą oni reprezentować sobą wysokie standardy w ramach wykonywanego zawodu i dbać o to, aby wzbudzał on szacunek u osób postronnych. Do tej pory wszystkie przepisy dobrze funkcjonowały, ale obecnie trwają prace nad nową ustawą o zawodzie inżyniera (program egzamin ustny). W ustawie tej mają wyodrębnione wszystkie regulacje z obowiązujących do tej pory zapisów dotyczących zarówno inżynierów, jak i architektów (opinie o programie).

W planach jest stworzenie osobnej ustawy dla inżynierów oraz osobnej ustawy dla architektów.
W nowej ustawie mają zostać uregulowane przede wszystkim następujące kwestie:
• zasady wykonywania zawodu inżyniera budownictwa,
• zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych,
• zakres uprawnień budowlanych,
• zasady uznawania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, (segregator aktów prawnych)
• prawa i obowiązki członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
• sposoby świadczenia usług transgranicznych,
• odpowiedzialność dyscyplinarna związana z zawodem inżyniera budownictwa.

Mimo tych planów


Mimo tych planów ustawa nadal nie została wprowadzona w życie, ponieważ Polska Izba Inżynierów Budownictwa, która opiniuje ją od prawie dwóch lat, nadal ma do niej wiele zastrzeżeń (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami