Blog

05.03.2019

Inżynier projektant dróg – jak nim zostać?

W artykule znajdziesz:

Inżynier projektant dróg – jak nim zostać?

Inżynierem zajmującym się projektowaniem dróg można zostać po ukończeniu studiów budowlanych o specjalizacji budowa dróg i lotnisk. Konieczne jest więc ukończenie wydziału budownictwa na dowolnej politechnice (program na komputer). Początkowo na takich studiach nauczane są przedmioty uniwersalne dla branży budowlanej, dopiero z czasem studenci mogą wybrać specjalizację, a do tego zawodu jak już wspomniano wymagana jest specjalizacja budowa dróg i lotnisk. Studia są 5-letnie, a po ich ukończeniu należy jeszcze nabyć prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oznacza to konieczność uzyskania dokumentu prawnego, którym są uprawnienia budowlane (program na telefon).

Termin przeprowadzana egzaminów

Inżynier projektant dróg

W celu zdobycia tych uprawnień trzeba najpierw zaliczyć praktykę pod kierownictwem osoby, która posiada uprawnienia bez ograniczeń w wybranej specjalności (program na egzamin ustny). Długość oraz rodzaj praktyk są określone przez przepisy dotyczące pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przez samorządy zawodowe inżynierów budownictwa. Po zaliczeniu praktyk, które dokumentuje się obecnie za pomocą specjalnego oświadczenia, przyszły inżynier musi złożyć wniosek do komisji kwalifikacyjnej przy właściwej okręgowej izbie inżynierów budownictwa oraz przejść postępowanie kwalifikacyjne, uprawniające do przystąpienia do egzaminu (promocja 3 w 1).
Sposób oraz termin przeprowadzana egzaminów jest określany przez krajową komisję kwalifikacyjną wyłonioną spośród członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej, przy czym część pisemna ma formę testu jednokrotnego wyboru. Podczas części ustnej sprawdzane są przede wszystkim umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy (segregator). Specjalność uprawnień, po której można zostać inżynierem projektantem dróg, to specjalność drogowa do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Zaliczenie egzaminu jest niezbędne, aby otrzymać uprawnienia budowlane, jednak aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie trzeba jeszcze zostać członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz płacić comiesięczne składki (opinie).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami