Jak uzyskać uprawnienia budowlane?

Jak uzyskać uprawnienia budowlane?


Uprawnienia budowlane są nieodłącznie związane z działalnością zawodową inżyniera (program na komputer). Jest to kwestia podobna jak w przypadku robiących aplikację absolwentów prawa czy odbywających staż przyszłych lekarzy. Inżynierowie po odebraniu dyplomu ukończenia uczelni muszą jeszcze zdobyć uprawnienia budowlane, ponieważ bez nich nie można wykonywać samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Aby zdobyć uprawnienia do wykonywania tych funkcji, trzeba mieć odpowiednie wykształcenie i odbyć praktykę zawodową. Ostatnim etapem jest państwowy egzamin na uprawnienia budowlane (program na telefon). Dopiero po jego zdaniu można otrzymać uprawnienia budowlane i stać się członkiem izby samorządu zawodowego inżynierów lub architektów – zależy to od wybranej specjalności uprawnień budowlanych (program egzamin ustny).
Osoba, która posiada uprawnienia budowlane, może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Oznacza to samodzielną ocenę zjawisk technologicznych oraz samodzielne rozwiązywanie zagadnień organizacyjnych, architektonicznych czy technicznych związanych z projektowaniem lub kierowaniem budową obiektów budowlanych. Jest to praca niezwykle odpowiedzialna, dlatego wiąże się z odpowiedzialnością zawodową w związku z pełnioną funkcją, np. projektanta czy kierownika budowy (opinie o programie). Obecnie uprawnienia udzielane są w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, hydrotechnicznej, wyburzeniowej, instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej sanitarnej oraz instalacyjnej telekomunikacyjnej (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia do projektowania


Uprawnienia mogą być udzielone do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi bądź łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi. Ponadto mogą być bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym. W zależności od rodzaju oraz zakresu uprawnień wymagane jest odbycie odpowiednio długiej praktyki zawodowej, posiadanie określonego wykształcenia oraz zaliczenie egzaminu na uprawnienia budowlane (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !