Inżynier

Inżynier

Inżynier - fachowiec mający wyższe wykształcenie w określonej dziedzinie wiedzy technicznej, np. inżynier-mechanik, inżynier-elektryk (program uprawnienia budowlane na komputer).
Inżynieria chemiczna - nauka o operacjach i procesach jednostkowych stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych bada operacje i procesy jednostkowe z punktu widzenia termodynamicznego (statycznego) i kinetycznego i rozpatrując kompleksowo zjawiska przypływowe, cieplne, dyfuzyjne i chemiczne dąży do uzyskania ilościowego ujęcia, pozwalającego przewidywać przebieg operacji lub procesu w danej skali.

Inżynieria genetyczna - nauka stosowana wykorzystująca teoretyczne osiągnięcia genetyki w hodowli zwierząt, roślin i w medycynie.
Inżynieria lądowa - techniczna dyscyplina naukowa, zajmująca się zagadnieniami budowy dróg. kolei, lotnisk, mostów, tuneli.
Inżynieria materiałowa - dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem struktury materiałów oraz ulepszaniem i otrzymywaniem nowych tworzyw o z góry założonych powtarzalnych wartościach.
Inżynieria reakcji chemicznych - inżynieria chemiczna zajmująca się procesami jednostkowymi w celu poznania i naukowego opracowania tych procesów w takim stopniu, aby można było przewidywać ich przebieg w dowolnej skali.
Inżynieria sanitarna, technika sanitarna - techniczna dyscyplina naukowa zajmująca się tworzeniem higienicznych i zdrowotnych warunków pracy i bytowania ludzi; i.s. obejmuje m.in.: wodociągi, kanalizację, urządzenia do oczyszczania wody, do oczyszczania ścieków, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, kąpieliska, łaźnie, pływalnie, urządzenia balncotech- liczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Inżynieria środowiska - dziedzina nauki i techniki stosująca metody techniczne w ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego.
Inżynieria wodna - techniczna dyscyplina naukowa obejmująca zagadnienia budowy portów, zapór, kanałów itp. oraz regulacji rzek.

Inżynieria wojskowa - dziedzina wiedzy wojskowej stanowiąca część sztuki wojennej i dział ogólnych nauk inżynieryjnych; obejmuje fortyfikację, minerstwo, mostownictwo i drogownictwo wojskowe, maskowanie techniczne, organizację i mechanizację prac inżynieryjnych, geologię wojskową itp.
Iperyt, gaz musztardowy, S(CH2C’H2C1)2 - siarczek fi, dwuchlorodwuetylowy, bojowy środek trujący z grupy parzących i jest bezbarwną oleistą cieczą o słodkawym zapachu musztardy; pary i. działają szkodliwie na płuca, ciecz powoduje ciężkie oparzenia skóry.
Iporka - zastrzeżona dla firmy BASF’ (RFN) nazwa handlowa piankowego tworzywa mocznikowo-formaldehydowego. stosowanego jako izolacja cieplna i akustyczna; i. ma dobre własności izolacyjne i mały ciężar objętościowy, małą wytrzymałość mechaniczną i dużą podatność na zawilgocenie (uprawnienia budowlane).

Ipsofon

Ipsofon - urządzenie do samoczynnego przyjmowania i zapisywania komunikatów nadawanych telefonicznie przez dowolnego abonenta oraz do odtwarzania ich w dowolnym czasie i składa się z dyktafonu i przystosowanego do współpracy z nim aparatu telefonicznego

(program egzamin ustny).

Irradiacja - złudzenie optyczne polegające na pozornym zwiększaniu się przedmiotów świecących znajdujących się na ciemnym tle.

Iryd, Ir - pierwiastek chemiczny triady osmu (platynowców ciężkich) w VIII grupie układu okresowego, liczba atomowa 77 i jest srebrzystobiałym metalem twardym i kruchym, odpornym na działanie czynników chemicznych; metaliczny i. występuje w surowej platynie w postaci tzw. osmirydu, w ilości kilku procent; jest on stosowany do stopów z platyną, które są odporniejsze chemicznie i twardsze od samej platyny.
Iryzacja - tęczowe barwy (np. na powierzchni szkła) powstające w wyniku interferencji światła białego (opinie o programie).
ISE - impulsowy stymulator elektroniczny.
Iskiernik - przyrząd zwykle mający dwie elektrody przedzielone dielektrykiem, między którymi następuje wyładowanie iskrowe.
Iskiernik ochronny - iskiernik przeznaczony do ochrony urządzenia elektrycznego przed przepięciami.
Iskiernik pomiarowy - iskiernik (zwykle kulowy) tak zbudowany, aby mógł służyć do mierzenia wartości szczytowych napięcia na podstawie odległości między jego dwiema elektrodami, przy której następuje przeskok iskry.
Iskiernik trójelektrodowy znormalizowany - iskiemik stosowany w technice samochodowej do pomiarów napięcia wtórnego cewek zapłonowych i iskrowników, mający trzy elektrody.
Iskra (elektryczna) - krótkotrwałe zjawisko jaskrawego świecenia charakteryzujące wyładowanie przebijające (segregator aktów prawnych).

Iskra zapłonowa - wyładowanie elektryczne między elektrodami świecy zapłonowej, wywołane impulsem wysokiego napięcia, powstającym w uzwojeniu wtórnym cewki zapłonowej, i powodujące zapłon mieszanki palnej zwartej w cylindrze silnika spalinowego.
Iskrochron, chwytacz iskier - urządzenie zapobiegające wydobywaniu się z kominów iskier niesionych przez spaliny i stosuje się np. na kominach parowozów, na rurach wydechowych niektórych ciągników itp.

Iskrownik - urządzenie do wytwarzania prądu elektrycznego wysokiego napięcia wywołującego przeskok iskry między elektrodami świecy zapłonowej składa się z magnesu trwałego i twornika z nawiniętymi uzwojeniami niskiego i wysokiego napięcia; i. stosuje się w układach zapłonowych silników lotniczych (ze względu na niezawodność działania) oraz w małych silnikach (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !