Blog

25.11.2022

Zbrojenie w obrębie rys

Zbrojenie w obrębie rys

Obiekty związane z wykorzystaniem energii jądrowej, w wielu przypadkach, wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych przed substancjami agresywnymi (kwasami i ługami), służącymi do dekontaminacji (odkażania) miejsc skażonych przez napromieniowanie radioaktywne. Do tego rodzaju zabezpieczeń najczęściej stosowane są powłoki (laminaty) z żywic syntetycznych epoksydowych lub furanowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zbrojenie w obrębie rys w konstrukcjach żelbetowych (też sprężonych) pod wpływem działania wilgoci i gazów agresywnych ulega szybciej korozji niż na odcinkach poza rysami. Korozja zbrojenia w obrębie rys najczęściej staje się przyczyną zniszczenia konstrukcji, dlatego zjawisko to jest ważne dla trwałości konstrukcji. Trwałość konstrukcji zależna jest więc od rozwartości rys, które nie powinny być większe od dopuszczalnych rozwartości rys, od których zależy założona trwałość (okres eksploatacji) konstrukcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Złącza prefabrykatów żelbetowych, w których wystające z nich pręty zbrojeniowe są zabetonowane na budowie, są narażone na korozję zbrojenia. Wynika to stąd, że beton wykonany na budowie kurczy się i pomiędzy nim i betonem prefabrykatu tworzy się szczelina (rysa) o mniejszej lub większej rozwartości (uprawnienia budowlane).

Pokrycie dachowe stanowi wierzchnią wodochronną warstwę dachu lub stropodachu przymocowaną do odpowiedniego podłoża i odporną na działanie czynników atmosferycznych, tj. opadów, wiatru, słońca i mrozu. Zasadniczym zadaniem pokrycia dachowego jest właściwe ukierunkowanie wód z opadów atmosferycznych i ich odprowadzenie na zewnątrz budynku w sposób uniemożliwiający zawilgocenie obiektu (program egzamin ustny).

Dobór warstwy wodochronnej pokrycia

W tym aspekcie szczelność pokrycia, uwarunkowana rodzajem zastosowanego materiału pokrywczego i sposobem jego ułożenia, powinna być tym większa, im mniejsze jest nachylenie połaci dachowych, a tym samym wolniejszy spływ wody po powierzchni dachu. Niezależnie od podanych wyżej zadań i wymagań pokrycie dachowe powinno być trwałe i ognioodporne albo przynajmniej niepalne, a przy tym możliwie nieskomplikowane w wykonywaniu (opinie o programie).

Dobór warstwy wodochronnej pokrycia, którą stanowić mogą: papa, folie z tworzyw sztucznych, płyty azbestowo-cementowe, blacha, dachówka i inne, wynika z kształtu architektonicznego i funkcji obiektu oraz wiąże się bezpośrednio ze spadkiem połaci dachowej, wyrażonym w stopniach, procentach lub stosunkiem wysokości dachu do szerokości jego powierzchni nachylenia (tg a). Wymagane i zalecane wielkości nachylenia połaci dachowej w zależności od zastosowanego materiału pokrycia.

Z rodzajem warstwy wodochronnej związane są także określone wymagania odnoszące się do podkładu, którego sztywność i wytrzymałość powinny być tym większe, im bardziej wiotkie i słabe jest samo pokrycie. I tak np. pokrycie papowe wykonuje się na podkładzie betonowym lub szczelnym deskowaniu, podczas gdy płyty faliste azbestowo-cementowe lub tworzywowe mogą być mocowane do łat lub płatwi (segregator aktów prawnych).

Rozstaw tych ostatnich elementów konstrukcyjnych, uwarunkowany względami wytrzymałościowymi materiałów pokryciowych, podany jest szczegółowo przy opisywaniu typu pokrycia.

Do rolowych materiałów pokrywczych zalicza się oprócz tradycyjnie stosowanych pap także folie z tworzyw sztucznych. Szczegółowe informacje dotyczące podziału, właściwości i zastosowań pap pokryciowych smołowych i asfaltowych. W pracy tej zostaną więc omówione jedynie zagadnienia związane z realizacją robót pokrywczych: warunki i poprawność techniczna ich wykonywania oraz uzyskiwane właściwości.

Ponieważ dla trwałości pokrycia, oprócz poprawnego jego wykonania i właściwej konserwacji, decydujące znaczenie ma rodzaj i dobór użytych materiałów, materiały smołowe, jako wykazujące mniejszą trwałość (odparowywanie części lotnych) w okresie eksploatacyjnym, powinny być używane jedynie do pokryć prowizorycznych (promocja 3 w 1).

Nie należy łączyć materiałów smołowych z asfaltowymi, tzn. układać pap asfaltowych na lepiku smołowym lub odwrotnie, jak też np. konserwować pokrycia asfaltowe preparatami smołowymi. Rodzaj pokrycia uzależniony jest od spadku dachu.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami