Inżynieria elektryczna

Inżynieria elektryczne uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane - specjalność instalacyjna

Aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne związane z obiektem budowlanym takim jak sieci, instalacje i urządzenia elektromagnetyczne i elektryczne niezbędne są uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (program na komputer). Uprawnienia wydawane są bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, zaś ich zdobycie wiąże się ze spełnieniem określonych warunków (program na telefon).

Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń

By uzyskać uprawnienia bez ograniczeń, konieczne jest ukończenie studiów drugiego stopnia na jednym z trzech kierunków:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka

Dodatkowo, by móc projektować, należy odbyć roczne praktyki na budowie i przy sporządzaniu projektów (opinie o programie). Do kierowania robotami budowlanymi niezbędne jest odbycie półtorarocznej praktyki na budowie, ewentualnie trzyletniej praktyki, jeśli posiada się jedynie tytuł inżyniera w ramach wymienionych kierunków studiów (segregator aktów prawnych).

Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

W przypadku projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji o napięciu do 1kV w obiektach o kubaturze do 1000 metrów sześciennych, wystarczają uprawnienia w ograniczonym zakresie. Aby zdobyć takie uprawnienia do projektowania trzeba odbyć roczne praktyki przy sporządzaniu projektów oraz na budowie oraz ukończyć studia pierwszego stopnia na wspomnianych wcześniej kierunkach, bądź studia drugiego stopnia na którymś z następujących kierunków pokrewnych:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka

Certyfikat uprawniający do kierowania robotami budowlanymi wymaga półtorarocznej praktyki na budowie oraz ukończenia studiów pierwszego stopnia na jednym z trzech kierunków:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka,

bądź też drugiego stopnia na wymienionych wyżej kierunkach pokrewnych. Możliwe jest również przystąpienie do egzaminu po odbyciu trzyletnich praktyk, jeśli ukończyło się studia pierwszego stopnia na którymś z kierunków pokrewnych (promocja 3 w 1).

Po odbyciu praktyk czteroletnich, posiadając tytuł technika elektryka, elektroenergetyka transportu szynowego lub elektryka kolejowych sieci elektroenergetycznych, również można zdobyć uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (program egzamin ustny).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami