Izolacja z Cyklolaminatu uprawnienia budowlane

Izolacja z Cyklolaminatu uprawnienia budowlane

Izolację z Cyklolaminatu można wykonywać ręcznie przy temperaturze minimum +5°C, a przy natrysku mechanicznym przy temperaturze minimum 10 C. Trwałość prawidłowo wykonanej powłoki powinna wynosić 40-50 lat (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy remoncie tarasów i loggii należy z nich zerwać i usunąć wszystkie materiały nawierzchniowe wraz z podkładem, na którym zostały ułożone, oraz -tarą powłokę izolacyjną (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Po dokładnym oczyszczeniu i  jeśli zachodzi taka Konieczność wyrównaniu powierzchni podłoża warstwą zaprawy cementowej grubości 10-30 mm oraz podsuszeniu wykonuje się izolację przeciwwilgociową z 3-4 warstw wysokiej jakości papy, np. S-400 itp., i papy jutowej klejonym lepikiem asfaltowym.

Po wykonaniu powłoki izolacyjnej wykonuje się odwodnienie tarasu bądź loggii. Zamiast stosowania powłoki izolacyjnej z papy można zastosować izolację wodochronną z Cyklolaminatu. W tym przypadku należy zastosować powłokę wielowarstwową złożoną z warstwy Miuntującej, warstwy izolacyjnej niezbrojonej, z dwóch lub trzech warstw Izolujących zbrojonych, warstwy wierzchniej oraz odpowiednich warstw na- \\ icrzchniowych. Sposób wykonania izolacji jak przy wykonywaniu izolacji pionowej ścian.

Założenie nowej izolacji poziomej zewnętrznych ścian podziemia budynku, w przypadku jej zniszczenia lub braku, wymaga albo przecięcia ścian, co jest kosztowne i skomplikowane, albo podmurowania ław fundamentowych. Z reguły stosuje się ten drugi sposób. Po odkopaniu liuvy prace wykonuje się odcinkami nie dłuższymi niż 1,00 m (uprawnienia budowlane). Izolację papy na lepiku układa się na podmurówce wykonanej z co najmniej dwóch warstw cegieł na zaprawie cementowej. Papa powinna być cięta na odcinki takiej długości, by po podmurowaniu ławy można było nią zaizolować pionowe boki istniejącej ławy. Po ułożeniu papy na podmurowaniu przestrzeń między ułożoną papą a spodem starej ławy wypełnia się cegłą na zaprawie cementowej, a następnie papę zagina się do góry i klei lepikiem do boków ławy. Przy wykonywaniu izolacji należy zwracać uwagę, by zakłady papy między sąsiednimi odcinkami przy podmurowywaniu ławy wynosiły minimum 10 cm.

Do podmurowywania należy używać cegły ceramicznej klasy 150 lub 100 i zaprawy cementowej marki 80 (program egzamin ustny). Gdy założenie izolacji poziomej nie jest ze względów technicznych lub ekonomicznych uzasadnione, wykonuje się od strony zewnętrznej ścian, w pewnej od nich odległości, dodatkową równolegle położoną ściankę, Przy takim rozwiązaniu wilgoć podciągana z dołu wyparowuje ze ścian nie dochodząc do ścian parteru.

Uszkodzenie izolacji

W przypadku uszkodzenia izolacji w pobliżu płyty fundamentowej zachodzi konieczność częściowego rozkucia płyty w celu odsłonięcia izolacji poziomej i połączenia jej z nowo wykonywaną powłoką izolacyjną (opinie o programie). Aby naprawa uszkodzonej izolacji w przejściu z warstwy poziomej u pionową istniejącej budowli w przypadku uszkodzonej izolacji pod stopą:
a) wykucie ławy i odgięcie wkładek zbrojenia,
b) zabezpieczenie istniejącej izolacji przed przeciekaniem wody opadowej przez obłożenie gliną i wymurowanie ścianki pomocniczej,
c) wykonanie izolacji na ściance pomocniczej i połączenie jej z izolacją stopy fundamentowej,
d) wyprostowanie zbrojenia i zabetonowanie stopy fundamentowej,
e) wykonanie izolacji pionowej na ścianach uniknąć uszkodzenia odsłanianej izolacji, należy beton wykuwać ręcznie.

Odsłonięte pręty zbrojenia trzeba odgiąć (po wykonaniu izolacji muszą one być wygięte z powrotem). Po odcięciu i usunięciu uszkodzonych warstw izolacji pozostawione jej warstwy podgrzewa się wzdłuż brzegu palnikiem w celu oddzielenia poszczególnych warstw i przygotowania zakładów. Po naklejeniu kolejnych warstw papy wyciętą część płyty zabetonowuje się betonem klasy K 20 (segregator aktów prawnych).
W przypadku uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej w przejściu z warstwy poziomej w warstwę pionową należy, po usunięciu uszkodzonej izolacji, odcinkami podciąć naroże fundamentu, wygiąć zbrojenie i przygotować zakłady poszczególnych warstw papy do połączenia z nową. Po wykonaniu ścianki zabezpieczającej powłokę izolacyjną i jej wyschnięciu nakleja się kolejne warstwy papy, przy czym długość jej odcinków powinna pozwolić na równoczesne wykonanie, bez sztukowania, izolacji pionowej. Po zabetonowaniu wyciętej płyty betonem klasy B 20 i jej wyschnięciu wykonuje się izolację pionową ściany oraz ściankę zabezpieczającą tę izolację (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !