Odmierzanie zaprojektowanych składników

Odmierzanie zaprojektowanych składników
Odmierzanie zaprojektowanych składników

Aby zapewnić pełne wykorzystanie wydajności betoniarki, należy zorganizować właściwe odwożenie masy betonowej. W tym celu pojemność środka odwożącego powinna odpowiadać pojemności użytecznej betoniarki lub stanowić jej wielokrotność. Jeśli pojemność użyteczna betoniarki jest większa niż pojemność środka odwożącego, wówczas przy mieszalniku należy zainstalować zasobnik (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dokładne odmierzanie zaprojektowanych składników masy betonowej i zapewnienie niezmienności tego składu dla wszystkich zarobów określonej konstrukcji stanowi podstawowy warunek uzyskania przewidzianej wytrzymałości betonu tej konstrukcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Urządzenia do odmierzania wody są przewidziane niemal we wszystkich betoniarkach i stanowią ich część składową. Natomiast urządzenia do odmierzania suchych składników nie stanowią składowych części konstrukcyjnych betoniarek (z nielicznymi wyjątkami, jak np. przy betoniarce samodozującej o mieszaniu przymusowym), lecz instalowane są jako dodatkowe zespoły przy zasobnikach tych materiałów (cementu, piasku, żwiru, tłucznia). Przy betoniarkach o małej pojemności odmierzanie składników odbywa się w koszu wsypowym. Odmierzanie składników masy betonowej może być dokonywane objętościowo lub wagowo (uprawnienia budowlane).

Odmierzanie objętościowe jest wprawdzie sposobem prostym, ale równocześnie odbiegającym znacznie od dokładności. Przy odmierzaniu suchych składników masy betonowej metodą objętościową najgorsze wyniki daje odmierzanie cementu i piasku (program egzamin ustny). Ciężar objętościowy nasypanego cementu, zależnie od sposobu nasypania, może wahać się w znacznych granicach (do 50%), co stanowi, rzecz prosta, poważne niebezpieczeństwo jakościowego skażenia produkowanej masy betonowej. Dlatego też objętościowe odmierzanie cementu powinno być zabronione.

Również niebezpieczne wyniki dla ścisłego i stale jednakowego składu betonu daje objętościowe odmierzanie piasku. Materiał ten odznacza się znacznym powiększaniem objętości w zależności od zawilgocenia: np. przy powiększaniu zawilgocenia piasku w granicach od 0 do 6% następuje powiększenie objętości piasku o 32 do 37% (opinie o programie).

Powiększenie wilgotności żwiru

Dlatego stosując odmierzanie objętościowe zawilgoconego piasku nie tylko trzeba określić ilość wody w nim zawartej i wziąć ją pod uwagę przy ustalaniu ilości dodawanej do zarobu dla otrzymania założonego wskaźnika wodno-cementowego, ale określić należy także powiększenie objętości piasku pod wpływem zawilgocenia. Trudności te wskazują na to, iż objętościowe odmierzanie piasku nie powinno być w ogóle stosowane. Natomiast powiększenie wilgotności żwiru i tłucznia nie powoduje powiększenia ich objętości; dlatego zawilgocenie to należy przyjmować pod uwagę tylko przy obliczaniu ilości wody dodawanej do zarobu (segregator aktów prawnych).

Stosowanie specjalnych odmierzaczy kruszywa jest na naszych budowach mało rozpowszechnione. Zdarza się nawet, iż niektóre zakłady prefabrykacji nie są zaopatrzone we właściwe odmierzacze, lecz posiłkują się prymitywnymi środkami (taczki, wózki kolebowe itp.). Spośród odmierzaczy specjalnych odmierzacze wagowe stosowane są u nas tylko w dużych wytwórniach masy betonowej, podczas gdy w krajach wysoko uprzemysłowionych (USA) odmierzanie objętościowe jest niemal zupełnie zarzucone, w innych stosuje się odmierzanie ze znaczną przewagą odmierzania wagowego. To opóźnienie, bez większego wysiłku, może być i u nas zlikwidowane, tym bardziej że liczba rozwiązań w zakresie urządzeń do wagowego odmierzania składników betonu w warunkach polowych rośnie dość szybko (promocja 3 w 1).

Metoda objętościowego odmierzania składników masy betonowej jest prosta oraz, z punktu widzenia środków’ odmierzania, niekosztowna. Natomiast zasadniczą wadą tej metody jest jej nieścisłość, co w następstw ie zazwyczaj pociąga za sobą nadmierne zużycie cementu (przez chęć zabezpieczenia się przed skutkami niepewnej pod względem technologicznym masy betonowej wytworzonej w ten sposób) oraz znaczne odchylenie od jednorodności betonu w granicach jednej konstrukcji. Dlatego metoda objętościowego odmierzania suchych składników masy betonowej powinna być dopuszczalna tylko w przypadkach budowli o małej ważności lub nieopłacalności instalowania wagowych urządzeń odmierzających.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !