Izolacje cieplne i akustyczne

 

Izolacje cieplne i akustyczne

Piunoheton uzyskuje się przez wymieszanie zaczynu cementowego ze specjalnie przygotowana pianą (program uprawnienia budowlane na komputer).

Może być wytwarzany na budowie.

Ciężar objętościowy pianobetonu waha się od 3004-600 kG nr, a jego współczynnik przewodności cieplnej od 0.I24-0.I5 kcal mh C. Ze względu na znaczny skurcz po wyprodukowaniu lepiej nadaje się do stosowania w płytach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Płyty izolacyjne z pianobetonu (BN-64 6745-04) produkowane są z zaczynu cementowego lub zaprawy cementowej z piana i dodatkiem chlorku wapnia.
Czas dojrzewania bloków powinien wynosić co najmniej:
- 56 dni w temperaturze 20 C.
- 70 dni w temperaturze 15 C.
- 90 dni w temperaturze 10 C.
Płyty są przeznaczone do izolacji ścian, stropów poddasza, stropodachów itp. Gazoheton jest produkowany w specjalnych zakładach i dostarczany w postaci bloków, np. 49 x 24 x 24 cm lub płyt o grubości 6 cm. Ciężar jego wynosi 500 i 700 kG m współczynnik przewodności cieplnej o. 15 i 0.17 kcal mh C.
Pianobcton i gazobeton służy do ocieplania ścian stropów, stropodachów i innych elementów (uprawnienia budowlane).
Autoklawizowany beton komórkowy (PN-66 B-06260) ma właściwości termoizolacyjne ze względu na stosunkowo niski współczynnik przewodności cieplnej, który jest tym niższy, im lżejsze jest tworzywo. Odmiany 0.4. 05. 06. 07. 08. 09 - wg ciężaru objętościowego.

Współczynnik przewodności cieplnej w stanie suchym, odpowiednio: 0.09: 0.12: 0.14: 0.17: 0.20: 0.23 kcal mh C.
Trocinobeton przygotowywany jest z trocin drzew iglastych i zaczynu cementowego. Stosowany jest niekiedy do ocieplania stropów poddasza lub stropów nad piwnic. przejazdami itp.

Wykonywanie izolacji cieplnych i akustycznych

Przy ocieplaniu ścian murowanych, betonowych lub żelbetowych płyty wiórkowo-cementowych układa się na zaprawie cementowej 1:3. narzucając zaprawę na ścianę i dociskając następnie płytę.
Płyta powinna być połączona ze ścianą zaprawą na całej powierzchni.

Spoiny między płytami powinny być jak najmniejsze (24-5 mm), również wypełnione zaprawą i przykryte pasami 10 cm siatki drucianej (Ruhitza). której zadaniem jest zapobieżenie pęknięciom tynków nałożonych na płyty. Siatka powinna być przybita do płyt gwoździami papowymi lub tzw. trzciniakami. rozstawionymi co ok. I0 cm.
Przy stosowaniu płyt trzcinowych należy mocować je gwoździami do osadzonych uprzednio w ścianach lat drewnianych nasyconych środkami przeciwgrzybowymi lub za pomocą zaczynu gipsowego nakładanego w kilku miejscach na ścianę (tzw. placki).

Płyty ze szklą piankowego układa się na zaprawie cementowej, ale można również stosować zaczyn gipsów y(tylko od wewnątrz pomieszczeń) lub gorący lepik asfaltowy. Płyty pilśniowe porowate przybija się gwoździami ocynkowanymi (co 104-20 cm) do ram z lat drewnianych lub do lat osadzonych w ścianach. Można je również przyklejać lepikiem na gorąco, przy czym zaleca się ciąć płyty na mniejsze odcinki (do 1.5 nr), co ułatwia przyklejanie przed ostygnięciem lepiku (program egzamin ustny).
Nie należy kleić płyt lepikiem na zimno. Ocieplanie za pomocą wełny żużlowej, bazaltowej lub waty szklanej może być wykonane w przypadku tzw. ścian szczelinowych, w których warstwa izolacyjna jest wytrzymałą ścianką z obu stron. Wełna stosowana luzem powinna być ubijana miedzy ściankami. Należy ją chronić przed wilgocią (opinie o programie).
Szczeliny mogą być również wypełnione płytami z wełny mineralnej.

Najczęściej stosuje się warstwy zewnętrzne i wewnętrzne o grubości pól cegły, a przestrzeń między mi wypełnia się płytami w miarę wznoszenia ścian. W zależności od rodzaju materiałów konstrukcyjnych oraz grubości obu ścianek musi być dobrana grubość płyt.

Ścianki wytwarzające szczelinę powinny być wiązane ze sobą kotewkami stalowymi. rozmieszczonymi co około l m w co siódmej warstwie. Do ocieplenia opisanych ścian są zalecane płyty póltwarde i miękkie Izopol, a dopuszcza się stosowanie płyt półtwardych Izolat łub Izomat.
Płyty z wełny mineralnej stosuje się również do ocieplania prefabrykowanych elementów ściennych systemu Wk-70 i W-70 oraz systemu Kolbet dla budynków przemysłowych (segregator aktów prawnych). W elementach tych stosuje się płyty Izopol odmiany 120 lub 150.

Powinny one być przycięte nożem lub piłką bez uszkodzenia brzegów i ułożone w każdym prefabrykacie w sposób ciągły przy zachowaniu wymaganej grubości. Wszystkie elementy stalowe stykające się z wełną mineralną powinny być wykonane ze stali nierdzewnej albo trwale zabezpieczone przed korozją (promocja 3 w 1).
Mieszankę betonową górnej płyty układa się na termoizolacji w sposób równomierny. Niedopuszczalne jest nasypywanie betonu z zasobnika w jedno miejsce, gdyż powodowałoby to lokalne wgniecenie wełny, a tym samym zmniejszenie grubości.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !