Izolacyjne własności drewna

Izolacyjne własności drewna

Izolacyjne własności drewna podwyższa się znacznie w porowatych płytach izolacyjnych (płyty trocinowo-cementowe, wiórowo-cementowe i pilśniowe), których zadaniem jest izolacja cieplna i akustyczna. W dziedzinie termoizolacji pożądany jest materiał o niskim ciężarze właściwym, o strukturze komórkowej, zawierający dużą liczbę możliwie małych, wypełnionych powietrzem przestworów (program uprawnienia budowlane na komputer). Dalszymi pożądanymi właściwościami są odporność na nasiąkanie wodą, niepalność, odporność na zagrzybienie oraz brak składników powodujących korozję metali.

Materiałem, który zwłaszcza po odpowiedniej obróbce (ekspandowanie) spełnia większość tych wymagań, jest korek; ma on elastyczny szkielet i zawiera dużą liczbę drobnych przestworów, jego przewodnictwo cieplne wynosi 0,031—0,034 kcal/m h C (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Korek stosuje się jako wysokowartościowy materiał izolacyjny (zwłaszcza w chłodnictwie) w postaci płyt z litego i rozdrobnionego korka. Jako materiał zastępczy mogą być z powodzeniem stosowane płyty izolacyjne z rozdrobnionej kory sosnowej (np. płyty asfaltowo-korowe).

Współczynnik przewodnictwa temperatury wyrażony w jednostkach fizycznych określa przyrost temperatury w kostce o objętości 1 cm3, gdyby w niej zostało zatrzymane ciepło przechodzące przez nią w ciągu 1 sek przy uskoku temperatury 1° C/cm; w zastosowaniu technicznym wartość tę wyraża się w m2/h. Przewodnictwo temperatury zależy od wilgotności i temperatury drewna; w praktyce pomija się wpływ wilgotności (uprawnienia budowlane).
Im wyższa wartość współczynnika przewodnictwa temperatury a, tym szybciej następuje wyrównanie różnic temperatury w obrębie ciała, w danym wypadku w drewnie.

Z podanego wzoru wynika, że przewodnictwo temperatury rośnie wówczas, gdy współczynnik przewodnictwa cieplnego X wykazuje wysoką wartość, a ciepło właściwe i ciężar właściwy przybierają niskie wartości. Współczynnik przewodnictwa cieplnego drewna jest niski, w ślad za czym idzie niskie przewodnictwo temperatury; dlatego też wyrównywanie różnic temperatury przebiega w drewnie powoli.

Drewno suche

Drewno suche nagrzewa się szybciej niż drewno mokre (program egzamin ustny). Wilgotność drewna powoduje zmniejszenie przewodnictwa temperatury. Tłumaczy się to tym, że w drewnie suchym komórki są wypełnione powietrzem, powietrze zaś ma wielokrotnie wyższe przewodnictwo temperatury niż woda. Przewodnictwo temperatury rośnie w miarę wzrostu temperatury drewna.
Przewodnictwo temperatury odgrywa dużą rolę w zagadnieniach odporności drewna w stosunku do ognia, cieplnej pojemności drewna oraz w zagadnieniach związanych z określaniem temperatury we wnętrzu sortymentów drzewnych w procesach suszenia, parzenia, zmiękczania i impregnowania drewna (opinie o programie).

Przewodnictwo temperatury wywiera decydujący wpływ na cieplne własności materiałów podłogowych. Materiały podłogowe w pomieszczeniach mieszkalnych dla ludzi i zwierząt powinny odbierać nogom możliwie małą ilość ciepła; podłogi powinny być - według określenia z życia codziennego - „ciepłe“. Warunki te spełniają materiały o niskim przewodnictwie temperatury, wśród których drewno zajmuje czołowe miejsce. Badania cieplnej wartości podłogi lub materiałów podłogowych przeprowadza się mierząc temperaturę w odpowiednich odstępach czasu w uformowanej na kształt stopy miedzianej płycie, do której doprowadza się równomiernie tę samą ilość ciepła (segregator aktów prawnych). Płyta położona na badanym materiale wykazuje spadek temperatury; im powolniej ten spadek przebiega (im bardziej płaski przebieg krzywej), tym wyższa cieplna wartość badanego materiału podłogowego.

Obecność wody w drewnie komplikuje i zaciemnia zjawisko rozszerzalności cieplnej; w związku z tym należy odrębnie rozpatrywać rozszerzalność cieplną drewna całkowicie suchego i drewna wilgotnego. W życiu praktycznym mamy do czynienia wyłącznie z drewnem wilgotnym o mniejszej lub większej zawartości wody (promocja 3 w 1).
Powyżej 0° C w miarę wzrostu temperatury zwiększają się wymiary drewna na skutek rozszerzalności cieplnej, równocześnie jednak zmniejszają się one w wyniku zjawisk desorpcji.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !