Izotermy desorpcji

Izotermy desorpcji

W tym przedziale wilgotność drewna wykazuje małe przyrosty w stosunku do przyrostów względnej wilgotności powietrza. Następnie krzywa przegina się, biegnąc po linii wypukłej w stosunku do osi względnej wilgotności powietrza: ta część krzywej przedstawia fazę kondensacji kapilarnej. Przejście z części wklęsłej do części wypukłej jest płynne, punkt przegięcia nie jest wyraźnie zaznaczony; wskazuje to na trudność ścisłego odgraniczenia fazy adsorpcji od fazy kondensacji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Część krzywej leżąca powyżej punktu przegięcia ma przebieg stromy, co wskazuje, że w fazie kondensacji kapilarnej narastanie wilgotności przebiega szybciej niż w fazie adsorpcji powierzchniowej. Według Stamm a ilość wody związanej powierzchniowo wynosi 3-10% ciężaru drewna całkowicie suchego.
Izotermy desorpcji i adsorpcji nie pokrywają się. Izoterma desorpcji leży powyżej izotermy sorpcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z tego wynika, że w tych samych warunkach temperatury i względnej wilgotności powietrza drewno schnące osiąga równowagę higroskopijną przy wyższej wilgotności niż drewno adsorbujące parę wodną. Obydwie krzywe zbiegają się w sąsiedztwie punktu odpowiadającego stanowi całkowicie suchemu oraz w punkcie nasycenia włókien, tworząc zamkniętą pętlę histerezy. Przy wilgotnościach zbliżonych do 15% różnica między krzywymi desorpcji i sorpcji wynosi 2-3% wilgotności drewna.
Mianem histerezy określa się rozbieżność izoterm i wynikające z niej różnice w higroskopijnej równowadze drewna przy desorpcji i sorpcji. W ślad za zjawiskiem histerezy wilgotności idzie histereza kurczenia i pęcznienia drewna.

Istnieją różne teorie starające się wyjaśnić zjawisko histerezy (uprawnienia budowlane). Zsigmondy tłumaczy je tym, że przy desorpcji poziom wody obniżając się w submikroskopowych kapilarach zostawia za sobą ściany kapilar całkowicie zwilżone. Dzięki temu wytwarzają się meniski wody o małych promieniach krzywizny, przy których kondensacja kapilarna przebiega przy niskim ciśnieniu, wobec czego wilgotność utrzymuje się na wyższym poziomie.

Histereza

Przy sorpcji kondensująca para wodna styka się z suchymi ścianami kapilar, które wymagają zwilżenia. Na skutek gorszego niż przy desorpcji zwilżenia powstają meniski wody o większych promieniach krzywizny. Przy większych promieniach krzywizny kondensacja odbywa się pod większym ciśnieniem, wobec czego wilgotność utrzymuje się na niższym poziomie (program egzamin ustny).
Urquhart i Eckersall wyjaśniając histerezę drewna i celulozy opierają się na założeniu, że w drewnie wilgotnym wszystkie wolne grupy hydroksylowe są powiązane z cząsteczkami wody.

Przy desorpcji grupy hydroksylowe oddają wodę, jednocześnie zaś zmniejsza się odległość poszczególnych micel, co sprzyja powiązaniu się z sobą sąsiednich grup hydroksylowych. Przy ponownym nawilżaniu większość powiązanych z sobą grup hydroksylowych uwalnia się i wiąże się ponownie z dipolowymi cząsteczkami wody, część ich jednak pozostaje dalej w powiązaniu z sobą. Całkowite rozerwanie tych wiązań i zastąpienie ich wodą ma miejsce dopiero przy wysokiej wilgotności, w punkcie nasycenia włókien. Zjawisko desorpcji przebiega na podłożu naturalnych warunków, nie zmienionych przez sztuczne suszenie (opinie o programie).

Dlatego też za podstawę określenia higroskopijnej równowagi drewna przyjmuje się wilgotność drewna przy desorpcji.
Histereza ma duże znaczenie praktyczne. Drewno wysuszone sztucznie do niskiej wilgotności i pobierające wilgoć z atmosfery osiąga w ważnym praktycznie przedziale między 15 a 20% wilgotności równowagę higroskopijną przy wilgotności 2-3% niższej od desorpcyjnego poziomu wilgotności; w związku z tym spęcznienie drewna będzie odpowiednio niższe (segregator aktów prawnych).

Jeżeli zatem magazyn do składowania materiałów drzewnych ma stałe warunki klimatyczne, odpowiadające równowadze higroskopijnej 12%, a histereza wynosi 2,5%, to:

1) tarcica o wilgotności wyższej, np. 15%, po wprowadzeniu do magazynu osiągnie w wyniku desorpcji wilgotność 12%;

2) tarcica wysuszona do niższego poziomu wilgotności, np. do 8%, po wprowadzeniu do magazynu osiągnie w wyniku sorpcji wilgotność 9,5% (równowaga higroskopijną pomniejszona o histerezę) (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami