Izotermy desorpcji

Izotermy desorpcji

W tym przedziale wilgotność drewna wykazuje małe przyrosty w stosunku do przyrostów względnej wilgotności powietrza. Następnie krzywa przegina się, biegnąc po linii wypukłej w stosunku do osi względnej wilgotności powietrza: ta część krzywej przedstawia fazę kondensacji kapilarnej. Przejście z części wklęsłej do części wypukłej jest płynne, punkt przegięcia nie jest wyraźnie zaznaczony; wskazuje to na trudność ścisłego odgraniczenia fazy adsorpcji od fazy kondensacji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Część krzywej leżąca powyżej punktu przegięcia ma przebieg stromy, co wskazuje, że w fazie kondensacji kapilarnej narastanie wilgotności przebiega szybciej niż w fazie adsorpcji powierzchniowej. Według Stamm a ilość wody związanej powierzchniowo wynosi 3-10% ciężaru drewna całkowicie suchego.
Izotermy desorpcji i adsorpcji nie pokrywają się. Izoterma desorpcji leży powyżej izotermy sorpcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z tego wynika, że w tych samych warunkach temperatury i względnej wilgotności powietrza drewno schnące osiąga równowagę higroskopijną przy wyższej wilgotności niż drewno adsorbujące parę wodną. Obydwie krzywe zbiegają się w sąsiedztwie punktu odpowiadającego stanowi całkowicie suchemu oraz w punkcie nasycenia włókien, tworząc zamkniętą pętlę histerezy. Przy wilgotnościach zbliżonych do 15% różnica między krzywymi desorpcji i sorpcji wynosi 2-3% wilgotności drewna.
Mianem histerezy określa się rozbieżność izoterm i wynikające z niej różnice w higroskopijnej równowadze drewna przy desorpcji i sorpcji. W ślad za zjawiskiem histerezy wilgotności idzie histereza kurczenia i pęcznienia drewna.

Istnieją różne teorie starające się wyjaśnić zjawisko histerezy (uprawnienia budowlane). Zsigmondy tłumaczy je tym, że przy desorpcji poziom wody obniżając się w submikroskopowych kapilarach zostawia za sobą ściany kapilar całkowicie zwilżone. Dzięki temu wytwarzają się meniski wody o małych promieniach krzywizny, przy których kondensacja kapilarna przebiega przy niskim ciśnieniu, wobec czego wilgotność utrzymuje się na wyższym poziomie.

Histereza

Przy sorpcji kondensująca para wodna styka się z suchymi ścianami kapilar, które wymagają zwilżenia. Na skutek gorszego niż przy desorpcji zwilżenia powstają meniski wody o większych promieniach krzywizny. Przy większych promieniach krzywizny kondensacja odbywa się pod większym ciśnieniem, wobec czego wilgotność utrzymuje się na niższym poziomie (program egzamin ustny).
Urquhart i Eckersall wyjaśniając histerezę drewna i celulozy opierają się na założeniu, że w drewnie wilgotnym wszystkie wolne grupy hydroksylowe są powiązane z cząsteczkami wody.

Przy desorpcji grupy hydroksylowe oddają wodę, jednocześnie zaś zmniejsza się odległość poszczególnych micel, co sprzyja powiązaniu się z sobą sąsiednich grup hydroksylowych. Przy ponownym nawilżaniu większość powiązanych z sobą grup hydroksylowych uwalnia się i wiąże się ponownie z dipolowymi cząsteczkami wody, część ich jednak pozostaje dalej w powiązaniu z sobą. Całkowite rozerwanie tych wiązań i zastąpienie ich wodą ma miejsce dopiero przy wysokiej wilgotności, w punkcie nasycenia włókien. Zjawisko desorpcji przebiega na podłożu naturalnych warunków, nie zmienionych przez sztuczne suszenie (opinie o programie).

Dlatego też za podstawę określenia higroskopijnej równowagi drewna przyjmuje się wilgotność drewna przy desorpcji.
Histereza ma duże znaczenie praktyczne. Drewno wysuszone sztucznie do niskiej wilgotności i pobierające wilgoć z atmosfery osiąga w ważnym praktycznie przedziale między 15 a 20% wilgotności równowagę higroskopijną przy wilgotności 2-3% niższej od desorpcyjnego poziomu wilgotności; w związku z tym spęcznienie drewna będzie odpowiednio niższe (segregator aktów prawnych).

Jeżeli zatem magazyn do składowania materiałów drzewnych ma stałe warunki klimatyczne, odpowiadające równowadze higroskopijnej 12%, a histereza wynosi 2,5%, to:

1) tarcica o wilgotności wyższej, np. 15%, po wprowadzeniu do magazynu osiągnie w wyniku desorpcji wilgotność 12%;

2) tarcica wysuszona do niższego poziomu wilgotności, np. do 8%, po wprowadzeniu do magazynu osiągnie w wyniku sorpcji wilgotność 9,5% (równowaga higroskopijną pomniejszona o histerezę) (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !