Podstawowy obowiązek kierownika budowy

Kierownik budowy to bardzo ważny uczestnik procesu budowlanego (https://uprawnienia-budowlane.pl). Obowiązki te można powierzyć wyłącznie osobie, która posiada odpowiednie wykształcenie, praktykę oraz uprawnienia budowlane, czyli decyzję nadającą prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer).

Podstawowy obowiązek kierownika budowy

Taka osoba odpowiada na budowie za wiele kwestii, a jedną z najważniejszych jest bez wątpienia plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Z jego sporządzenie zawsze odpowiedzialny jest właśnie kierownik budowy (program na telefon). Jego obowiązkiem jest samodzielne przygotowanie lub zapewnienie przygotowania planu bioz jeszcze zanim zacznie się budowa, czyli przed rozpoczęciem prac przygotowawczych (opinie o programie).

Informacji, które są niezbędne do przygotowania takiego planu, dostarcza projektant, czyli kolejny posiadający uprawnienia budowlane uczestnik procesu budowlanego. Wynika to z faktu, że przy sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia niezbędne jest uwzględnienie charakterystyki projektowanego obiektu – stąd też obowiązkiem projektanta jest udzielenie niezbędnych informacji (segregator aktów prawnych). Oprócz kwestii związanych ze specyfiką danego obiektu budowlanego, przy sporządzaniu planu bioz, trzeba wziąć pod uwagę także warunki prowadzenia robót. W prawie budowlanymi przewidziano dwie sytuacje, w których sporządzenie takiego planu jest obligatoryjne.

Obowiązki kierownika budowy

Pierwsza sytuacja dotyczy budowy, przy której roboty budowlane będą trwać dłużej niż 30 dni i jednocześnie pracochłonność robót przekroczy 500 osobodni lub na budowie będzie zatrudnionych przynajmniej 20 osób (promocja 3 w 1).

Wówczas charakter wykonywanych robót budowlanych nie ma znaczenia – plan musi być wykonany, jeśli przynajmniej dwa z wymienionych warunków są spełnione. Druga sytuacji dotyczy budowy, na której będzie wykonywana któraś z poniższych robót:
• roboty, które stwarzają bardzo wysokie ryzyko wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi (program egzamin ustny),
• roboty, które związane są z działaniem substancji chemicznych, przy w pobliżu linii komunikacyjnych lub linii wysokiego napięcia.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !