Jak dobrać klasę ekspozycji betonu?


Jak dobrać klasę ekspozycji betonu?

Klasy ekspozycji betonu to termin określony przez normę betonową PN-EN 206:2014, czyli polską wersję europejskiej normy EN 2016:2013. W normie tej duży nacisk kładziony jest na trwałość betonu w realnych warunkach eksploatacji. Pod kątem oddziaływań środowiskowych wprowadzonych jest siedem klasy ekspozycji betonu. Każda z nich odpowiada określonym warunkom użytkowania każdego elementu konstrukcji oraz związanym z tym negatywnym oddziaływaniem środowiska, tzw. agresji środowiskowej. Wyróżnia się następujące klasy ekspozycji betonu:
• XM1-3 – agresja związana ze ścieraniem,
• XA1-3 – agresja chemiczna,
• XF1-4 – agresywne działanie odmrażania i zamrażania,
• XS1-3 – korozja chlorkami z wody morskiej,
• XD1-4 – korozja chlorkami,
• XC1-4 – korozja z powodu karbonatyzacji,
• X0 – brak zagrożenia agresją chemiczną i korozją.
Beton może być oczywiście narażony na różne rodzaje oddziaływań, dlatego może posiadać kilka klas ekspozycji. Generalnie, im wyższa jest cyfra przy literze, w tym trudniejszych warunkach może pracować beton. Do każdej klasy ekspozycji przyporządkowane są różne wymagania w zakresie składu mieszanki betonowej, które obejmują maksymalny współczynnik wodno-cementowy, minimalną zawartość cementu, dopuszczalne klasy i rodzaje składników, minimalną klasę wytrzymałości betonu na ściskanie oraz minimalne napowietrzenie betonu (dla niektórych klas środowiskowych).
Przy tworzeniu projektu trwałej konstrukcji należy zawsze przewidzieć warunki środowiskowe, w których danych element będzie pracował oraz ewentualne czynniki agresywne, na które będzie narażony. Przy każdy wyspecyfikowanym elemencie konieczne jest przypisanie rodzaju korozji, któremu jest on poddawany, czyli klasy ekspozycji betonu. Dobór prawidłowych klas ekspozycji jest więc zadaniem projektanta, który posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę, potwierdzone uprawnieniami budowlanymi. Zadaniem inwestora lub wykonawcy jest prawidłowe wyspecyfikowanie betonu, czyli szczegółowe przekazanie wymagań producentowi betonu w zakresie klas ekspozycji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !