Jak GUNB kontroluje wyroby budowane?

Jednym z zadań Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego jest kontrolowanie wyrobów budowlanych – urząd ma w tej kwestii bardzo duże uprawnienia (program na komputer). Może on sprawdzać wyroby zarówno bezpośrednio u producenta, jak i w hurtowniach budowlanych. Ocenia podlega m.in. to, czy dany produkt spełnia deklaracje producenta oraz czy został w prawidłowy sposób wprowadzony do obrotu (program na telefon). W celu przeprowadzenia kontroli pobierane są próbki wyrobów i sprawdzane są związane z nimi dokumenty. Od 1 stycznia 2016 roku wszystkie wyniki tego rodzaju kontroli są jawne. W wykazie skontrolowanych produktów znajdują się następujące informacje:
• nazwa producenta,
• miejsce pobrania,
• wynik badania – spełnia czy nie spełnia wymogów (program na egzamin ustny).

Dodatkowe kontrole wyrobów

Zgodnie z obowiązują ustawą o wyrobach budowlanych „producent/importer, który wprowadzi do obrotu wyrób budowlany nie nadający się do zamierzonego zastosowania w zakresie zadeklarowanych właściwości użytkowych podlega karze w wysokości do 100 000 zł.”. Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można zobaczyć publiczny rejestr kontroli próbek poszczególnych wyrobów budowlanych (promocja 3 w 1). Do dnia 1. października 2018 roku na tej liście było 1045 wyrobów. Zatwierdzony plan kontroli zakłada wykonanie w samym 2018 roku 1004 kontroli – 146 u producentów oraz importerów, a także 858 bezpośrednio u sprzedawców. Skutkiem kontroli ma być przebadania 3161 produktów budowlanych. Wśród nich aż 2213 materiałów wymaga oznakowania CE i jest objętych harmonizacją. Oprócz planu wykonane również będą dodatkowe kontrole wyrobów, które składowane są na budowach (segregator).
Do najczęściej kontrolowanych grup wyrobów zalicza się te, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji budynków, czyli cementy, elementy stropów, stal zbrojeniową do betonów, metalowe oraz drewniane wyroby konstrukcyjne. Ponadto sprawdzeniu podlegają produkty mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, w tym m.in. klapy dymowe, przegrody ogniowe, uszczelnienia chroniące przed ogniem czy urządzenia do wykrywania oraz sygnalizowania pożaru (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !