Jak można sprawdzić uprawnienia budowlane?

Inwestorzy, a także osoby, które zamawiają wykonanie robót budowlanych, powinny zawsze przed zatrudnieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, czy kierownika robót budowlanych, sprawdzić kwalifikacje zawodowe takiej osoby (https://uprawnienia-budowlane.pl). Przede wszystkim konieczna jest weryfikacja tego, czy dana osoba ma odpowiednie uprawnienia budowlane, posiada ubezpieczenie OC oraz należy do samorządu zawodowego.

Jak można sprawdzić uprawnienia budowlane?

Przed podpisaniem umowy można oczywiście poprosić o pokazanie kopii odpowiednich dokumentów, ale warto też skorzystać z możliwości, jakie daje ogólnodostępna baza inżynierów, w której znajdują się aktualne informacje (program na komputer). Weryfikacji członkostwa w Polskie Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadanych uprawnień budowlanych można dokonać za pomocą portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (program na telefon).

Początkowo przy wyszukiwaniu wystarczy wpisać imię oraz nazwisko osoby, którą chce się sprawdzić. Jeśli wyszukuje się więcej osób, to wynik można zawęzić, np. do wybranego okręgu czy nr członkowskiego, jeśli jest on znany. Jeśli dana osoba ma uprawnienia budowlane i należy bądź należała do izby samorządu zawodowego, to na ekranie pojawią się odpowiednie informacje (program egzamin ustny). Podany nr członkowski to numer posiadanych uprawnień budowlanych, a jego pierwszy człon jest kodem okręgowej izby inżynierów budownictwa, do której sprawdzana osoba przynależy (opinie o programie). Przykładowy numer członkowski może wyglądać następująco – MAP/BO/0286/11. MAP oznacza Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, natomiast BO to oznaczenie specjalności uprawnień budowlanych – w tym wypadku jest to specjalność budowlana ogólna, czyli konstrukcyjno-budowlana. Pozostałe oznaczenia wyglądają następująco:
• IS – instalacje sanitarne,
• IE – instalacje elektryczne,
• BD – budowlane drogowe,
• BT – budowlane telekomunikacyjne,
• BM – budowlane mostowe,
• BW – budowlane wyburzeniowe (segregator aktów prawnych).

Trzeci człon numeru

Trzeci człon numeru jest liczną porządkową przypisaną danej osobie w okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Liczba 11 oznacza natomiast datę wpisania inżyniera na listę członków danej izby inżynierów budownictwa (promocja 3  w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !