Blog

14.06.2019

Jak można sprawdzić uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Jak można sprawdzić uprawnienia budowlane?

Inwestorzy, a także osoby, które zamawiają wykonanie robót budowlanych, powinny zawsze przed zatrudnieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, czy kierownika robót budowlanych, sprawdzić kwalifikacje zawodowe takiej osoby (https://uprawnienia-budowlane.pl). Przede wszystkim konieczna jest weryfikacja tego, czy dana osoba ma odpowiednie uprawnienia budowlane, posiada ubezpieczenie OC oraz należy do samorządu zawodowego.

Jak można sprawdzić uprawnienia budowlane?

Przed podpisaniem umowy można oczywiście poprosić o pokazanie kopii odpowiednich dokumentów, ale warto też skorzystać z możliwości, jakie daje ogólnodostępna baza inżynierów, w której znajdują się aktualne informacje (program na komputer). Weryfikacji członkostwa w Polskie Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadanych uprawnień budowlanych można dokonać za pomocą portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (program na telefon).

Początkowo przy wyszukiwaniu wystarczy wpisać imię oraz nazwisko osoby, którą chce się sprawdzić. Jeśli wyszukuje się więcej osób, to wynik można zawęzić, np. do wybranego okręgu czy nr członkowskiego, jeśli jest on znany. Jeśli dana osoba ma uprawnienia budowlane i należy bądź należała do izby samorządu zawodowego, to na ekranie pojawią się odpowiednie informacje (program egzamin ustny). Podany nr członkowski to numer posiadanych uprawnień budowlanych, a jego pierwszy człon jest kodem okręgowej izby inżynierów budownictwa, do której sprawdzana osoba przynależy (opinie o programie). Przykładowy numer członkowski może wyglądać następująco – MAP/BO/0286/11. MAP oznacza Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, natomiast BO to oznaczenie specjalności uprawnień budowlanych – w tym wypadku jest to specjalność budowlana ogólna, czyli konstrukcyjno-budowlana. Pozostałe oznaczenia wyglądają następująco:
• IS – instalacje sanitarne,
• IE – instalacje elektryczne,
• BD – budowlane drogowe,
• BT – budowlane telekomunikacyjne,
• BM – budowlane mostowe,
• BW – budowlane wyburzeniowe (segregator aktów prawnych).

Trzeci człon numeru

Trzeci człon numeru jest liczną porządkową przypisaną danej osobie w okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Liczba 11 oznacza natomiast datę wpisania inżyniera na listę członków danej izby inżynierów budownictwa (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami