Jak można zdobyć i co dają uprawnienia telekomunikacyjne?

 

Jak można zdobyć i co dają uprawnienia telekomunikacyjne?

Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej mogą zdobyć wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie. Oprócz tego konieczne jest odbycie praktyki zawodowej, której czas i rodzaj zależy zarówno od wykształcenia, jak i rodzaju oraz zakresu uprawnień budowlanych, o jakie stara się wnioskodawca (program na komputer).

Wymagania dla uprawnień do projektowania bez ograniczeń to ukończenie studiów drugiego stopnia na jednym z kierunków odpowiednich, czyli na kierunku telekomunikacja, elektrotechnika, elektronika, elektronika i telekomunikacja lub miernictwo elektryczne i telekomunikacja (program na telefon). Praktyka zawodowa trwa w tym przypadku rok przy projektowaniu oraz rok przy kierowaniu robotami budowlanymi.

Jeśli wnioskodawca chce uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, to w tym przypadku także musi ukończyć studia II stopnia na jednym z w/w kierunków, a do tego odbyć półtoraroczną praktykę na budowie (program egzamin ustny). Możliwe jest również uzyskanie tych uprawnień do ukończeniu studiów I stopnia, ale wówczas okres praktyki wynosi aż 3 lata. Dla łączonych zakresów uprawnień oraz uprawnień w ograniczonym zakresie wymagania są nieco inne (opinie o programie).

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych


Dopiero po zdobyciu wykształcenia i odbyciu praktyki zawodowej, można złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych (segregator aktów prawnych). Wniosek wraz z załącznikami podlega kwalifikacji przez komisję kwalifikacyjną. Następnie każdy wnioskodawca, którym pomyślnie przeszedł pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, musi jeszcze przystąpić do egzaminu, który sprawdza znajomość prawa budowlanego, warunków technicznych, czy przepisów BHP. Ponadto w części ustnej egzaminu sprawdzana jest praktyczna wiedza budowlana, którą wnioskodawca nabył podczas praktyk zawodowych (promocja 3  w 1). Za postępowanie kwalifikacyjne do uprawnień budowlanych trzeba zapłacić – koszt może wynosić nawet ponad 2 tysiące złotych. Ponadto same uprawnienia nie wystarczą, aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ponieważ konieczne jest jeszcze członkostwo w izbie samorządu zawodowego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !