Jak można zdobyć uprawnienia budowlane?

 

Jak można zdobyć uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane są dokumentem niezbędnym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Każdy inżynier, technik czy mistrz, który takowe uprawnienia posiada, może dokonywać samodzielnej oceny zjawisk technologicznych oraz rozwiązywać zagadnienia techniczne, architektoniczne oraz organizacyjne związane z procesem budowlanym. Jest to praca bardzo odpowiedzialna, dlatego osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie podlegają odpowiedzialności zawodowej (program na telefon).

Za nadawanie uprawnień budowlanych odpowiadają okręgowe izby inżynierów budownictwa lub architektów. Obecnie uprawnienia nadawane są w następujących specjalnościach:
• architektonicznej,
• konstrukcyjno-budowlanej,
• inżynieryjnej mostowej,
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• inżynieryjnej hydrotechnicznej,
• inżynieryjnej wyburzeniowej (program egzamin ustny),
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia w każdej z wymienionych specjalności mogą być udzielone do projektowania, do kierowania lub łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi. Ponadto można je uzyskać bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie (opinie o programie).

Odpowiednie wykształcenie


Pierwszym krokiem do zdobycia uprawnień budowlanych w Polsce jest odpowiednie wykształcenie (segregator aktów prawnych). Mogą to być studia magisterskie lub inżynierskie na jednym z kierunków odpowiednich lub pokrewnych, wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Można również zdobyć tytuł technika lub mistrza w jednym z zawodów wymienionych w załączniku nr 3. Ponadto trzeba jeszcze odbyć praktykę zawodową oraz zdać państwowy egzamin na uprawnienia budowlane (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !